Utbildning.

Myers-Briggs Type Indicator – MBTI Steg II

12 500 kr exkl. moms*

MBTI 2 – Få en fördjupad förståelse för människors handlingar

MBTI Steg II kommer att ge dig möjlighet att förstå andra på ett ännu djupare plan. Varför skiljer vi oss åt i vissa situationer trots att vi så ofta fungerar likadant?

Utbildningen breddar och fördjupar förståelsen av MBTI och typteorin. MBTI Steg II är ett effektivt verktyg för dig som arbetar med personalutveckling, ledarutveckling, karriärutveckling, konflikthantering och coaching. Personer med samma typ i MBTI Steg I får här en möjlighet att undersöka vilka likheter och olikheter de har sinsemellan och varför de upplevt sig som olika.

 

Se Assessios anmälningsvillkor.