Utbildning.

Myers-Briggs Type Indicator – MBTI Steg I

28 900 kr ex. moms*

MBTI Grundkurs – Förstå människors handlingar bättre

Hur fungerar vi tillsammans med andra? Varför krockar vi ibland?

Utbildningen i MBTI ger dig bättre förståelse om hur människor fungerar, till exempel varför samarbetet i vissa fall fungerar men i andra fall inte gör det.

Hur föredrar jag och andra att agera? Vilken omgivning trivs vi bäst i?

Utbildningen går igenom typteori, MBTI preferenserna, övningar kring resultaten, tolkning, etiska frågor, återkoppling och specifik testkunskap.

Utbildningen kan fördjupas i fler steg: MBTI Steg II.

* Licensavgift på 20 000 kr tillkommer. Licensen gäller för ett år och ger dig rätt att använda alla Assessios test förutsatt att du har relevant utbildning. Se Assessios anmälningsvillkor.