Utbildning.

Lär dig matcha individer mot er organisationskultur med Match-V

5000 kr exkl moms

Forskning visar att när individers psykologiska behov är tillfredsställda så är de också mer benägna att investera sin energi i sitt jobb. Därför har Assessio skapat MATCH-V, testet som mäter hur väl en organisationskultur matchar en individs värderingar och preferenser.

Testet mäter termen ”person-culture fit”, det vill säga teorin om hur en individs värderingar och preferenser förhåller sig till andras. MATCH-V är baserat på den internationella motivationsteorin ”self-determination theory” och mäter motivationsfaktorer hos en kandidat. Verktyget ger värdefulla insikter i en individs värderingar och drivkrafter.

VAD ÄR NYTTAN MED MATCH-V?

I rekryteringsprocesser så utvärderar MATCH-V hur väl en kandidat passar en organisationskultur för att ge insikt i om individen är rätt för rollen och om individen skulle trivas i organisationen. Individer som i högre grad matchar organisationens kultur kommer också att få sina behov tillgodosedda och känna ett högre engagemang i sitt jobb.

Genom att identifiera den nuvarande kulturprofilen i en organisation så är det också möjligt att utvärdera om den går i linje med verksamhetens syfte och mål. Det går även att mäta genomförbarheten och vidare effektiviteten av förändringsarbeten och verktyget ger också en ökad förståelse för hur varje individ bäst kan coachas för att utvecklas.

MATCH-V kan även användas i ett attraktionssyfte. Testet kan framgångsrikt placeras på en organisations hemsida för att göra det lättillgängligt för potentiella kandidater att testa hur väl de matchar organisationsprofilen ­– innan de söker jobb där.

Team och arbetsgrupper på en arbetsplats kan ha olika rådande kulturer. MATCH-V ger indikationer på vad som händer i en arbetsgrupp om en person slutar och en annan individ, exempelvis med andra värderingar och motivationsfaktorer, kommer in som ersättare. MATCH-V gör det möjligt att bygga kompatibla team som drivs av samma frågor.

Varför ska jag gå utbildningen i Match-V?

Assessio erbjuder en halvdagsutbildning i MATCH-V. Du har ett stort etiskt ansvar för alla de kandidater som du möter och bedömer. Assessio känner samma ansvar för alla som kommer i kontakt med våra tester.

För att du ska kunna fatta välgrundade beslut om människors framtid så är det också viktigt att du förstår hur du ska tolka resultatet och vilka slutsatser du kan dra av MATCH-V. Du behöver en förståelse för vad testet mäter, vad du kan kommunicera till en kandidat och vilka beslut du kan ta grundat på testresultatet. Om MATCH-V inte hanteras på rätt sätt så blir det heller inte ett användbart och framgångsrikt verktyg.

Vill du veta mer? Reece Akhtar, forskningschef på Deeper Signals, har varit med och utvecklat MATCH-V.

Läs intervjun där han berättar om hur verktyget kan hjälpa till att minska personalomsättningen och identifiera motivationsfaktorer hos människor här! 

Vill du boka en demo i MATCH-V? Kontakta Assessios säljchef Eva Engqvist på 073-661 09 02 eller eva.engqvist@assessio.se.