Utbildning.

Vässa dina kunskaper inom personbedömning

4500 kr exkl. moms

Är du en van användare av personlighetstestet MAP och begåvningstestet Matrigma?

Vill du ta nästa steg och bli ännu bättre på att läsa och förstå människor, det vill säga kunna analysera testernas resultat, göra intressanta kopplingar av skalkombinationer och koppla resultaten till utvecklande feedback?

Kursledaren jobbar själv praktiskt med olika tester och kommer dela med sig av egna erfarenheter.

Efter utbildningen kommer du kunna göra ytterligare tolkningar av personlighetsprofiler och ha en större förståelse för hur olika personlighetsdrag kan samspela. Du kommer också ha utvecklat din samtalsteknik vid återkoppling till kandidat och avrapportering till rekryterande chef.