Utbildning.

Kompetensbaserad rekrytering i Ascend – MAP & Matrigma

22 900 kr exkl. moms

Certifieringsutbildning. Kompetensbaserad rekrytering i Ascend: MAP & Matrigma

En kritisk utmaning i rekryterings- & utvecklingsarbete är att, på ett effektivt och stringent sätt, sammanställa och utvärdera informationen från flera olika källor. Information från olika arbetspsykologiska testverktyg ska utvärderas tillsammans med strukturerade intervjuunderlag och matchas mot kravprofilen på ett effektivt och konsekvent sätt. I rekryterings- & analysplattformen Ascend arbetar du datadrivet med personlighetstestet MAP, kapacitetstestet Matrigma och Assessios kompetensramverk som grund. Med Ascend som matchingssystem får du stödet och verktygen att arbeta kompetensbaserat, effektivt, träffsäkert och icke-diskriminerande.

MAP är resultatet av sex års utvecklingsarbete utifrån de förutsättningar som gäller i Norden. Testet har kapaciteten att både ge en utförlig beskrivning av personligheten och att, med dokumenterad precision, bedöma lämpligheten för vissa specifika uppgifter i arbetslivet generellt eller i en specifik organisation. Testet utgår från, men har även vidareutvecklat, femfaktormodellen vilket är den mest vedertagna modellen för att mäta och beskriva personligheten.

Matrigma är ett klassiskt begåvningstest baserat på en modern och säker webplattform. Den prediktiva kraften, som testpoängen på Matrigma har för att förutsäga arbetsprestation, är ett unikt tillskott för att säkerställa rätt person till en speciell arbetsuppgift. Matristestet är ett icke-verbalt begåvningstest som har konstaterats ge ett bra mått på generell begåvning. Tack vare sin icke-verbala form är det mindre känsligt för köns- & kulturella skillnader mellan individer.

MAP-X, Assessios senaste verktyg, kommer framöver alltid att ingå i den grundläggande certifieringsutbildningen. MAP-X identifierar extrema sidor och ger en bild av en individs risktendenser kopplade till personlighet. De här tendenserna kan leda till kontraproduktiva beteenden och MAP-X identifierar de utmaningar som en individ kan ha. MAP-X är baserat på femfaktormodellen och bygger vidare på Assessios befintliga test MAP. Kandidaten behöver därför endast göra ett MAP-test för att få ett resultat i både MAP och MAP-X.

Utbildningen hålls antingen i Stockholm, Malmö eller Göteborg.