Assessment

Assessios urvalstjänster innefattar hela spannet.

Personbedömning, testning, assessment, second opinion, assessment center eller screening – Assessios urvalstjänster innefattar hela spannet. Tillsammans med våra konsulter arbetar ni tillsammans med vår marknadsledande kompetens och urvalsresurser för att säkerställa att dina urvalsbeslut landar rätt – och att de individer som lyfts in i verksamheten driver den utveckling du efterfrågar.

Från forskningen vet vi hur ofta ledare misslyckas med uppdraget eller hur ofta prestation uteblir. Vi säkerställer att du har de insikter och den information som krävs för att fatta de beslut som lyfter din verksamhet genom att rätt individ, rätt potential och rätt matchning möter rätt roll.

Assessment är kärnan i allting vi gör och det område all vår kompetens är uppbyggd kring. Att redan på förhand förutspå vem som kommer lyckas: Vem som agerar i linje med en ny strategi, fattar de tuffa besluten i en svår situation eller säkerställer goda relationer mellan medarbetare – är ovärderlig information i varje anställningsbeslut. I nära samarbete hjälper vi dig att designa processerna, hämta in kraven, analysera rollen och anpassa testlösningarna efter just din utmaning.

"I våra bedömningar möter din utmaning vår kärnkompetens och våra verktyg – och vi ger dig stödet kring några av de beslut som påverkar en verksamhet allra mest; Vem som leder, vem som skapar resultaten och vem som bidrar till samsyn och samverkan.”

Pär Cederholm, VD, Assessio Group

Pär Cederholm, VD, Assessio Group

Assessment är ett samarbete där din kunskap kring rollens utmaningar och organisationens behov möter vårt kunnande och alla våra resurser i form av metoder, testverktyg och processer. Oavsett om det gäller en second opinion kring en kandidat vid en chefstillsättning eller ett tvådagars assessment center för att lyfta fram nästa generations ledare så ligger vårt samarbete i fokus. Tillsammans ställer vi de tuffa frågorna kring vad som faktiskt krävs för framgång och etablerar därigenom en urvals- eller kravprofil. I nästa steg knyter vi alla de testlösningar och urvalsmetoder som krävs för att besvara dina frågor, till en testprocess. Vi använder uteslutande verktyg med högsta kvalitét i fråga om vetenskapligt stöd och underlag. Men vi stannar inte där, utan bistår även med vår kompetens kring genomförande, tolkning för att verkligen djupdyka i testresultaten och dialogen med kandidaten allt för att kunna presentera det bästa beslutsstödet.

Personbedöming kan göras i många former. Kanske är din utmaning ett stort screeninguppdrag där rätt kandidater ska lyftas fram ur en stor grupp av sökande? Kanske med fokus på en specifik komponent som bedöms som särskilt kritiskt, som serviceorientering? Kanske är utmaningen att djupdyka bland kandidater till en verksamhetsavgörande chefstjänst – där alla dina kandidater verkar ”i princip lika bra” – men du är osäker på om tidigare prestation verkligen kommer följa med i den nya rollens ökade komplexitet och ansvar?

Vår kompetens hjälper dig att designa processer, välja urvalskomponenter och testlösningar samt möta kandidaten för att verkligen ge dig den sanna bilden av vad du kan förvänta dig. Alltid levererat med tydlig återkoppling och i nära dialog.

”Assessio tillhandahåller i dag över 400 djupgående bedömningar av ledare på den högsta nivån årligen, inte mindre än 900 bedömningar för mellan- och affärsområdeschefer och över 300 000 personer passerar årligen i våra screeninglösningar. Att designa och tillhandahålla metodik för att förutspå framgång och kartlägga utmaningar är utan tvekan vår mest centrala kompetens.”

Christian Walén, Sverigechef, Assessio

Christian Walén, Sverigechef, Assessio

När du står i begrepp att fatta dina centrala humankapitalbeslut hjälper vi till och ställer all vår kompetens och stora metod- och testbank till förfogande, för att säkerställa att de individer du lyfter in i verksamheten har personligheten, problemlösningsförmågan och beslutsfattandekapaciteten som krävs. Kort sagt: att personen besitter beteendemässiga förutsättningarna som krävs för matchning mot rollen, verksamheten och din organisationskultur.

Case

Lösningar som gör skillnad.

Läs mer om våra case

Assessment med Business Sweden

Genom att använda assessment med evidensbaserade metoder säkerställer Business Sweden att deras kandidater har rätt förutsättningar för att lyckas i arbetsrollen.

Läs mer här
Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer?

Vi finns alltid tillgängliga för att berätta mer eller diskutera dina utmaningar. Vår kundtjänst, vår affärsutvecklingsavdelning eller våra konsultteam når du via mail och telefon.

Kontakta oss