Tjänster

Vi förutsäger framgång och utvecklar prestation.

Assessiokonsulters unika kompetens ligger i kombinationen av förståelsen för organisationens och HR:s strukturer, processer och mål – och psykologin som realiserar värdet av humankapitalet. Oavsett var i HR-kedjan just era främsta utmaningar ligger, bistår vi med vår kompetens i bland annat utveckling av processer, kartläggning av ledares kapacitet och identifiering av talanger.

Assessment

Assessment

Personbedömning, testning, assessment, second opinion, assessment center eller screening – Assessios urvalstjänster innefattar hela spannet. Tillsammans med våra konsulter arbetar ni tillsammans med vår marknadsledande kompetens och urvalsresurser för att säkerställa att dina urvalsbeslut landar rätt – och att de individer som lyfts in i verksamheten driver den utveckling du efterfrågar.

Läs mer
Kompetensramverk

Kompetensramverk

Kärnan är en HR-strategi som besvarar frågan: Vad krävs för att lyckas, och vad letar vi efter hos våra medarbetare och chefer? Utan ett ramverk som är konkret, beteendebaserat och väl underbyggt fastnar vi i vaga och otillräckliga beskrivningar som många gånger betyder olika saker för olika beslutsfattare – och inte minst – värderas olika.

Läs mer
Audit / Successionsplanering

Audit / Successionsplanering

Alla verksamheter möter i dag förändring, driven antingen av strategiförändringar eller krav från omvärlden. Är ditt ledarskap och humankapital rustat för att möta nya utmaningar? Finns de kritiska kompetenserna, potentialen och förändringsagenterna på plats? Eller behöver du i samband med fusion, förvärv eller riktningsändring se över och fatta de tuffa besluten kring utveckling, retention eller avveckling?

Läs mer
Utvecklingstjänster

Utvecklingstjänster

Att utveckla ledarskapet, gruppens samarbete och ha väl underbyggda modeller och strategier för hur arbete bedrivs är en grundförutsättning för hög prestation. Assessios dedikerade team av utvecklingskonsulter kombinerar strategisk självinsikt, ett forskningsnära perspektiv på ledarskap och teamarbete med din verklighet, för att skapa utvecklingsinsatser för din verksamhet.

Läs mer
HR-transformation

HR-transformation

De tveklöst största av HR:s affärsnära bidrag är de strukturer, processer och aktiviteter, som skapas i form av strategisk riktning och operativa processer. Det är dessa som skapar direkta resultat i verksamheten – och det är här Assessios samlade kompetens och erbjudande transformerar din organisation.

Läs mer