MBTI

Världens mest använda testverktyg

Det är helt enkelt världens mest använda personlighetstest för att skapa insikt och utveckling. Kärnan består i hur mönstren i din personlighet och ditt beteende fångas i en av de 16 olika ”typerna” som beskriver hur du fungerar, hur du utvecklar dina relationer, dynamiken mellan dig och andra och hur du lär dig att bli mer effektiv i att nå fram till andra genom förståelsen för ”typdynamiken”.

Myers-Briggs Type Indicator – Även känt som ”MBTI” – är verkligen originalet bland personlighetstester. Idag är MBTI ett verktyg som används över hela världen och de många olika former av rapporter och material möjliggör att lyfta insikterna och grunden för utveckling till helt unika nivåer. Att över 4000 studier gjorts på verktyget gör det även till det mest undersökta arbetspsykologiska testverktyget i världen.

Basen i MBTI är de 16 olika ”typerna”, presenterade som kombinationer av bokstäver till exempel INTJ eller ESFP. Bakom bokstäverna gömmer sig insikter om hur du sannolikt förhåller dig till världen, processer information, fattar beslut eller förhåller dig till utmaningar. Den unika ”typen” ger dig ett enormt värde i att förstå hur du själv fungerar – Men när ”typdynamiken” introduceras, det vill säga hur samspelet mellan olika typer ser ut, vad du kan lära dig för att bättre förstå och nå fram till andra kommer MBTI verkligen till sin rätt.

”MBTI ger otroliga möjligheter för individer och team att bättre förstå varandra, nå fram, kommunicera och nå en högre prestation. På resan mot målet utvecklas varje individ enskilt, och vi ser regelbundet hur MBTI används för allt ifrån input i karriärplanering till utvecklingsinsatser”

Kaj Matherei, Senior Organizational Development Consultant, Assessio

Kaj Matherei, Senior Organizational Development Consultant, Assessio

MBTI erbjuder en mängd olika rapport och insiktsalternativ – Alltifrån fokuserade rapporter kring hur en individs resultat kan kopplat till utövat ledarskap, hur individen svarar upp mot förändring eller mer generella rapporter som ger en samlad bild av hur individen möter andra, agerar inom ramen för relationer eller hanterar sin uppgift. MBTI-material är lättförståeligt och gör det enkelt att nå insikter som genom sitt konkreta anslag är lätta att omsätta i utveckling och handling. Många gånger bidrar MBTI till att skapa ett gemensamt ”språk” och en samlad förståelse som individen, teamet och organisationen kan använda för bättre samverkan.

”I händerna på en skicklig utövare kan MBTi göra underverk med grupper – Teamet får en "lins" genom vilken skillnader förstås, sådant som tidigare skapat friktion förstås plötsligt som styrkor och teamet har nu ett gemensamt språk att utgå ifrån och applicera på uppkomna situationer. Mycket av framgången sitter hos den som driver processen och utvecklingen, men med MBTI som grund blir arbetet med dessa komplexa processer så mycket enklare"

Lotta Lindgren, Business Area Manager, Assessio

Lotta Lindgren, Business Area Manager, Assessio

Bakom kulisserna finns ett djup av insikter och mekanismer, och MBTI erbjuder dig som användare en mängd möjligheter att lyfta din kompetens kring verktyget – Vilket ger dig ytterligare möjligheter att bidra till insikter, driva utveckling och öka självkännedomen hos de individer och grupper som du arbetar med. Stegvis bygger du på din kunskap, och hela tiden öppnas nya vägar för hur du bättre kan skapa utökad självkännedom hos medarbetare och ledare, bidra till samverkan och förståelse för olikheter och därigenom lyfta människor och team till nästa nivå av prestation och samarbete.

Redan kund?

Besök din supportsida här

I supportportalerna för våra huvudprodukter hittar du allt från tekniska manualer till lathundar och exempelrapporter.

MBTI support

Utbilda dig i MBTI

En lärorik utmaning

Se utbildningar och datum

Case

Lösningar som gör skillnad.

Läs mer om våra case

Assessment med Business Sweden

Genom att använda assessment med evidensbaserade metoder säkerställer Business Sweden att deras kandidater har rätt förutsättningar för att lyckas i arbetsrollen.

Läs mer här
Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer?

Vi finns alltid tillgängliga för att berätta mer eller diskutera dina utmaningar. Vår kundtjänst, vår affärsutvecklingsavdelning eller våra konsultteam når du via mail och telefon.

Kontakta oss

Använder du redan tjänsten?