Hogan Assessment

En av världens främsta lösningar för urval och utveckling

Robert Hogan, upphovsman till HAS och ansedd som en av de mest betydelsefulla forskarna inom personlighetspsykologin och dess koppling till framgång i arbetslivet, har under de senaste 25 åren satt en ny standard för testverktyg. Framför allt för bedömning av kapaciteten för ledarskap.

Hogan Assessment Systems, HAS, vilar på grundtesen om att hur andra uppfattar och ser på dig avgör hur du upplevs i verksamheten. Samt inte minst hur du skapar dina resultat, både själv och tillsammans med andra. I dag är HAS ett kraftfullt verktyg för bedömning av matchningen mellan individ, prestation, uppgift och organisation med bas i de tre huvudtesten:
– Hogan Personality Inventory (HPI).
– Hogan Development Survey (HDS).
– Motives Values and Preferences Inventory (MVPI).

”Hogan Assessment Systems är verkligen "the golden standard" när kapaciteten för ledarskap ska bedömas. De många dimensionerna, nyanserna och insikterna som skapas gör att verktygen blir lika värdefulla i bedömning som utveckling eller onboarding”

Roland Olsson, Organizational Development Consultant, Assessio

Roland Olsson, Organizational Development Consultant, Assessio

HPI är en personlighetsinventering som fångar individens starkaste och mest positiva egenskaper såsom exempelvis förmågan att flexibelt ställa om och anpassa sig till nya omständigheter eller graden av resultat- och konkurrensorientering. Samtidigt ger verktyget insikter om baksidorna av personligheten och stödjer individen att utvecklas. HPI är uppbyggt av sju övergripande skalor med ingående facetter, och låter dig analysera och förstå hur individen sannolikt bidrar och uppfattas i rollen.

Det unika verktyget HDS utvärderar och ringar in kandidatens riskbeteenden när han eller hon möts av ökade krav, press eller befinner sig i stressade lägen – och det är just här särskilt chefsrekryteringar ofta går fel! En individ som presterar mycket väl när omständigheterna är goda uppvisar plötsligt beteenden som är direkt kontraproduktiva såsom arrogans, självcentrering eller undvikande beteende. HDS är verktyget som förekommer situationen genom att över elva olika riskbeteendeskalor, samt underliggande nyanser, beskriva var riskerna finns och ge dig förutsättningar att coacha eller utveckla individen.

MVPI erbjuder något som saknats i floran av personlighetstester. Nämligen ett vetenskapligt belagt och validerat verktyg för att, utifrån individens drivkrafter och värderingar, matcha kulturen med individens förutsättningar. MVPI når också bortom matchningen, och ger dig insikten om hur kandidatens drivkrafter även influerar dennes beteende, utövade ledarskap eller sättet på vilket individen kommer närma sig uppgiften. MVPI ger dig bilden av styrkan i kandidatens värderingar över elva olika områden.

”En stor fördel med Hogan Assessment Systems är hur hjälpsamma rapporterna är för att verkligen förstå vad resultaten betyder. Det möjliggör att på ett enkelt vis förstå verktygen – och som användare bygger du snabbt upp din kompetens”

Lotta Lindgren, Business Area Manager, Assessio

Lotta Lindgren, Business Area Manager, Assessio

De tre verktygen möjliggör djupgående analys och de många rapportalternativen knyter resultaten till både bedömningsunderlag och utvecklingsförslag. Kopplat till Hogan Assessment Systems finns även en rad olika rapportformat och alternativ som skapar insikter kring problemlösningsstrategi eller hur hela ledningsgruppers resultat kan samlas och användas för utveckling.

Hogan Assessment Systems används i dag av mer än 2/3 av de 500 största bolagen i USA, vilket knappast är någon slump. När du verkligen behöver djupa insikter kring en individs personlighet och potential eller när du rekryterar för roller som verkligen påverkar verksamheten – då använder du Hogan Assessment Systems.

Redan kund?

Besök din supportsida här

I supportportalerna för våra huvudprodukter hittar du allt från tekniska manualer till lathundar och exempelrapporter.

Hogan support

Utbilda dig i Hogan Assessment

En lärorik utmaning

Se utbildningar och datum

Case

Lösningar som gör skillnad.

Läs mer om våra case

Assessment med Business Sweden

Genom att använda assessment med evidensbaserade metoder säkerställer Business Sweden att deras kandidater har rätt förutsättningar för att lyckas i arbetsrollen.

Läs mer här
Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer?

Vi finns alltid tillgängliga för att berätta mer eller diskutera dina utmaningar. Vår kundtjänst, vår affärsutvecklingsavdelning eller våra konsultteam når du via mail och telefon.

Kontakta oss

Använder du redan tjänsten?