Testlösningar

Assessio tillhandahåller några av världens främsta urvals- och utvecklingsverktyg.

Alla våra verktyg möter olika aspekter av samma utmaning – att skapa resultat i verksamheter – på olika vis. Vissa verktyg ger dig möjligheten att utveckla individer och team mot bättre samverkan och kommunikation, medan andra låter dig transformera hela ditt strategiska HR-arbete kring din centrala resurs: människorna som skapar ditt resultat.

Ascend

Det är en revolution

En digital plattform fullmatad med alla testverktyg som du behöver för att lyfta ditt urvals- och utvecklingsarbete till nästa nivå. I en samlad miljö hittar du alla relevanta verktyg, processer och funktioner – oavsett om dina behov är screening, djupgående personbedömningar av ledarskapspotential eller att samla organisationen kring ett kompetensramverk.

Läs mer Utbilda dig

MBTI

Världens mest använda testverktyg

Det är helt enkelt världens mest använda personlighetstest för att skapa insikt och utveckling. Kärnan består i hur mönstren i din personlighet och ditt beteende fångas i en av de 16 olika ”typerna” som beskriver hur du fungerar, hur du utvecklar dina relationer, dynamiken mellan dig och andra och hur du lär dig att bli mer effektiv i att nå fram till andra genom förståelsen för ”typdynamiken”.

Läs mer Utbilda dig

Specialiserade verktyg

Vi hjälper dig förutsäga framgång.

Assessio tillhandahåller en rad olika testlösningar i form av personlighetstest, begåvningstest och verktyg för att fånga nyanser dessa områden. Verktygen tillämpas självständigt, eller i kombination med andra verktyg för att analysera omfattningen av en specifik förmåga eller en komponent i individens sannolika agerande.

16-PF

16-PF

De 16 grundläggande personlighetsdragen ger dig en nyanserad bild av individens sätt att förhålla sig till andra, sin uppgift, sig själv och sitt beslutsfattande.

Läs mer Utbilda dig
Basiq

Basiq

BasIQ är ett svenskutvecklat testverktyg och med Anders och Sofia Sjöberg i spetsen är det framtaget av några av de mest framstående begåvningsforskarna i Sverige.

Läs mer Utbilda dig
FIRO-B

FIRO-B

FIRO-B är ett klassiskt, väl utvecklat verktyg för att fånga en individs mellanmänskliga behov och dennes sätt att samspela och kommunicera med andra.

Läs mer Utbilda dig
Vägvisaren

Vägvisaren

Ett av de få verktyg som låter dig matcha en kandidats respons på testverktyget mot vad personer med liknande svarsstil faktiskt arbetar med.

Läs mer Utbilda dig
BKT

BKT

Genom en serie deltest fångas individens förutsättningar för att förstå sammanhang, logiska följder och identifiera kontextmässiga problem.

Läs mer Utbilda dig