Jobb & praktik hos oss

Jobb & praktik hos oss

Har du vad som krävs?

Assessio erbjuder Nordens mest stimulerande miljö för forskare, konsulter, ekonomer, IT-utvecklare, psykologer, HR-specialister och affärsutvecklare som vill verka i området där tillämpad organisationspsykologi förändrar människor och organisationer. Vår kärna är digitala lösningar och högspecialiserade konsulttjänster kopplade till strategiskt HR-arbete med fokus på de resultat som möjliggörs i verksamheter när urvalssystem, strukturer och processer löper som en röd tråd genom verksamheten.

Vi har i dag förtroendet att arbeta med otroligt spännande och komplexa verksamheter inom privat och offentlig sektor inom en rad olika branscher med hela kedjan: från strategiskt och operativt stöd till implementation. Vår bas finns i Norden men våra kunders behov tar oss ofta utanför Skandinavien. Då vårt arbete kretsar kring organisationens mest centrala resurs – humankapitalet – ställs ständigt stora krav och förväntningar på vår professionalism, expertis och leverans – vilka vi alltid eftersträvar att överträffa.

Att arbeta hos oss är utmanande, tufft och ställer stora krav på din kapacitet att möta och förstå komplexa verkligheter och inte minst: skapa värde genom ditt bidrag. I gengäld erbjuder vi en ledarposition inom ett fantastiskt spännande fält, oändliga möjligheter att lära och utvecklas i arbetet – och kollegor som med sitt kunnande och kapacitet lyfter dig till nästa nivå.