Successionsplanering

Så hittar du framtidens ledare i din organisation

Är det bland stjärnsäljarna eller kanske i kundtjänst som du hittar framtidens ledare för ditt företag? Det vet du först när du har gjort en tydlig kravprofil och genomfört en objektiv urvalsprocess. Och resultatet kan överraska dig. Det är inte alltid de du tror som har bäst ledaregenskaper. Många medarbetare säger upp sig. Det beror […]

läs mer

Därför är egenskaper viktigare än erfarenhet vid en rekrytering

Hur en jobbsökande är som person kan vara viktigare än vad som står i hans eller hennes cv. Kompetensbaserad rekrytering – där fokus ligger på att matcha kandidaters egenskaper, beteenden och erfarenheter mot en tydlig kravprofil – blir allt vanligare. Det hjälper dessutom arbetsgivare att hitta den perfekta personen för tjänsten. ”Hire for attitude – […]

läs mer

Befordrar ni rätt personer?

I en analys av närmre 22 000 bolag från 91 länder som Peterson Institute for International Economics genomförde visade ett positivt samband mellan högre andel kvinnor i företagets ledarpositioner och bolagets resultat. Förklaringsmodellen varför det är så kan skilja sig åt mellan olika bolag och olika länder. Sambandet kan antingen återspegla vinsten med icke-diskriminerande rolltillsättning eller […]

läs mer

Den oerfarne vd:n är här för att stanna

– Det vi ser är att även svenska företag måste göra det här skiftet, annars hamnar man efter konkurrenterna säger Richard Hede, konsult på Assessio. I USA har den här omställningen redan börjat få fäste genom att allt fler bolag byter riktning vid vd-rekryteringar, från fokus på erfarenhet till fokus på potential. I en artikel […]

läs mer

Talent management på djupet: del 1

I det här avsnittet om talent management går vi till botten med konceptet, den senaste forskningen och de vanligaste fällorna. Med oss har vi psykologen Kajsa Asplund som forskar inom området på Handelshögskolan i Stockholm. Varmt välkommen till ett engagerat, insatt och djuplodande samtal kring ett av de mest centrala koncepten för den moderna HR-strategin.

läs mer

Varför misslyckas styrelser med vd-succession?

Figuren ovan visar det totala årliga värdet av börshandlade bolag i världen under de senaste 40 åren. 2015 var det 62 biljoner dollar. Om man skulle spendera 10 miljoner kronor om dagen skulle det ta 147 945 år innan pengarna börjar ta slut. Alternativt kan man köpa 180 miljoner enrummare i Stockholms innerstad á 3 miljoner kronor. Börsen och börshandlade bolag påverkar oss alla […]

läs mer

Använd nyckeltal för att öka inflytande

I Deloittes 2015 Global Human Capital Trends står det: “HR organizations and HR skills are not keeping up with business needs”. Deras budskap till HR-funktioner världen över är att man måste justera sina kunskaper och förmågor så att de är mer i linje med verksamhetens övergripande affärsmål. Även resultaten från året innan tyder på att behovet är stort: Färre än 8 […]

läs mer

1 HR-trend som alla behöver

Google hade en hård start. Man började livet som en uppstickare i skuggan av sökjätten Altavista. Google var inte ens en “godkänd sökmotortjänst” i grundskolan. Altavista skulle vara första, andra, och tredjehandsvalet om en sökmotor skulle användas. Möjligen kunde Yahoo vara okej som en sista utväg. Men absolut inte Google. Några år senare hade Google växt till sig och blivit rebellisk […]

läs mer

“Vi ska driva affärsinriktad och strategisk HR”

Sofia Sjöberg intresserade sig för psykologiska test tidigt under sina studier. – Redan min C-uppsats i psykologi handlade om test, berättar hon. När jag skulle skriva min magisteruppsats kontaktade jag Anders Sjöberg på dåvarande Psykologiförlaget (det som senare skulle bli Assessio!) och frågade omhon fick använda något av deras verktyg. Där började vårt samarbete. Lite längre […]

läs mer

HR-strategi