En av skaparna av MAP-X: ”Därför är produkten unik”

– Inom det vetenskapliga fältet finns det i dag en konsensus om att det är en tunn linje mellan vad som är bra och mindre bra med din personlighet och MAP-X fångar upp delen av din personlighet som kan bli negativ i olika sammanhang, säger Tomas Chamorro-Premuzic, professor i organisationspsykologi och en av skaparna bakom MAP-X.

– Inom det vetenskapliga fältet finns det i dag en konsensus om att det är en tunn linje mellan vad som är bra och mindre bra med din personlighet och MAP-X fångar upp delen av din personlighet som kan bli negativ i olika sammanhang, säger Tomas Chamorro-Premuzic, professor i organisationspsykologi och en av skaparna bakom MAP-X.

Det nya testet MAP-X är unikt i sitt slag och det finns flera fördelar med att använda det vid rekrytering, i synnerhet av ledare. Det säger Tomas Chamorro-Premuzic, professor i psykologi och tidigare vd på Hogan, som tillsammans med Assessio har utvecklat MAP-X, ett verktyg för att upptäcka kandidaters riskbeteenden.

Genom att kombinera vetenskap med teknik hjälper Tomas Chamorro-Premuzic organisationer att förutsäga mänskligt beteende. Han är professor i psykologi vid University College i London och Columbia University i New York och har skrivit flera böcker, bland andra den omtalade ”Why do so many incompetent men become leaders? (And how to fix it)”. Han var tidigare vd på Hogan, ett företag som arbetar med personlighetstester, men jobbar i dag nära Assessio. Tillsammans med Assessio har han utvecklat det nya testet MAP-X, en utveckling av personlighetstestet MAP.

– MAP-X är ett test som visar vilka extrema tendenser du har i din personlighet. Världen behöver det här testet eftersom alla människor har styrkor som överanvänds, eller överdrivna delar av din personlighet som sätter krokben för dig i din karriär, i synnerhet om du vill bli en chef eller ledare, säger Tomas Chamorro-Premuzic, och fortsätter:

– De senaste tio åren har vetenskaplig forskning visat att till och med bra saker blir negativa när de överdrivs. Att ha ett gott självförtroende är bra, men om du har för gott självförtroende kommer du att bli hänsynslös eller göra misstag på grund av att du är för självsäker. Att vara utåtriktad är bra men om du är så utåtriktad att du pratar med andra hela tiden kommer du inte att få något jobb gjort. Om du är extrovert kan det manifesteras i att du blir uppmärksamhetssökande och exhibonistisk och då fokuserar du inte på andra. Har du ett stort detaljfokus riskerar du att börja detaljstyra andra . Är du väldigt känslosam kan det slå över så att du blir överväldigande. Om vi vill vara effektiva ledare borde vi hämma våra extrema tendenser.

Hur fungerar MAP-X?

– I MAP-X tittar vi på kandidaters profiler med en algoritm som använder den senaste tekniken inom artificiell intelligens och maskininlärning. Vi har utgått från data som vi fått från 250 000 människor och tittar på vilka deras extrema tendenser är och hur de kan mildras. 

Varför har du valt att utveckla MAP-X ihop med Assessio?

– För att Assessio sitter på mängder av data från anställda, chefer och ledare som ger svar på frågor som ofta inte ställs under en rekryteringsprocess. Vi lever i en värld där data är den nya oljan. Kan vi förvandla all den datan till insikter har vi potential att hjälpa organisationer att öka deras förståelse av människor. Tillsammans med Assessio har vi tagit fram den här lösningen så att organisationer kan få en mer fullständig bild av sina ledare. Inte bara vad som gör ledarna bra på sina jobb utan även vad som gör dem mindre bra. Det gör att företag och organisationer genom coachning kan hjälpa ledarna att nå sin fulla potential och kontrollera sina mindre bra egenskaper. 

Vad skiljer MAP-X från liknande verktyg?

– MAP-X är unikt eftersom det inte kräver att chefen, kandidaten eller den anställda gör ett nytt test. Om du har gjort MAP, som är ett test som bygger på femfaktormodellen, kan algoritmerna räkna ut till vilken grad du har extrema tendenser, vad som är mindre bra gällande din personlighet och vad det finns möjlighet att utveckla eller coacha. De flesta, om inte alla, andra tester eller lösningar kräver att du svarar på nya frågor och för det krävs ytterligare administration. De testerna ligger vanligtvis heller inte i linje med den senaste vetenskapliga forskningen runt negativa, eller oönskade, tendenser i en människas personlighet. Inom det vetenskapliga fältet finns det i dag en konsensus om att det är en tunn linje mellan vad som är bra och mindre bra med din personlighet och MAP-X fångar upp delen av din personlighet som kan bli negativ i olika sammanhang.

Varför är MAP-X bra att använda vid rekrytering av ledare?

– För att vi förförs av inkompetens, i synnerhet när det gäller män. De egenskaper som gör människor till ledare är samma egenskaper som gör dem mindre effektiva som just chefer, till exempel stort självförtroende, karisma och narcissism. När människor visar upp de egenskaperna tänker många ”wow, de har chefspotential”, men faktum är att det är just de individerna som vi inte borde framhålla som ledare. Om vi kan sätta vår instinkter åt sidan och istället använda vetenskapsbaserade tester och data kan vi inte bara förbättra kvaliteten på chefer utan också hjälpa fler kvinnor att nå chefspositioner.

Här kan du läsa mer om MAP-X och boka en demo!