Så rekryterar du för att förhindra olyckor på jobbet

Olyckor

Säkerhet på jobbet handlar om medarbetarnas beteende i vardagen.

2018 inträffade 50 dödsolyckor och 33 000 arbetsplatsolyckor som ledde till sjukfrånvaro i Sverige. Detta trots att de flesta svenska arbetsplatser har fullt fokus på säkerhet. Men det går att minska antalet olyckor. Ett sätt är att öka medvetenheten om hur individuella egenskaper bidrar till riskbeteenden i roller som kräver hög säkerhet. 

Hur mycket är ett människoliv värt? Det är omöjligt att svara på, men de flesta är nog överens om att vi har rätt att komma hem från jobbet i samma skick som när vi gick dit. 2018 omkom ungefär en person i veckan på jobbet och över 30 000 skadade sig så illa att de blev sjukskrivna. Många olyckor sker inom jord- och skogsbruk, tillverkning, bygg och transport. 

Det finns policys, rutiner och processer som beskriver hur ett säkert arbete ska bedrivas – en mycket viktig del i säkerhetsarbetet –men det räcker inte. Kulturen och ledarskapet behöver också stötta en säker arbetsmiljö och ett säkert arbetssätt.

– På en del arbetsplatser finns en kultur av ”några smällar får du ta” eller ”du behöver bränna dig några gånger innan du lär dig”. Om det är inställningen bland medarbetarna måste kulturen förändras annars kommer säkerheten aldrig att bli så bra som vi önskar, säger Anders Hectorlinde, Senior Advisor på Assessio och fortsätter:

– Organisationskulturen är inte statisk utan det är något som du hela tiden behöver arbeta med och styra i rätt riktning. Ledarna har en viktig uppgift som kulturbärare. De behöver följa upp säkerhetsarbetet och föregå med gott exempel. Men även om kulturen och ledarskapet stöttar säkerhetsarbetet så ser vi ofta att man ändå inte når så långt man vill; det är fortfarande något som saknas.

Personliga egenskaper kan avgöra

I slutändan handlar säkerhet på jobbet om medarbetarnas beteenden i vardagen, som att tänka innan man handlar och att följa instruktioner noggrant, varje gång man utför uppgiften.

LÄS MER: 7 rekryteringstrender att hålla koll på inför 2020

– När det kommer till säkerhet pratar vi alldeles för lite om våra personliga egenskaper. För en del är det lätt att kontinuerligt följa regler och rutiner medan det för andra är en betydligt större utmaning; vissa av oss är helt enkelt mer benägna att frångå säkra och beslutade arbetssätt. Att vara medveten om detta, både som organisation och individ, kan vara skillnaden mellan en arbetsdag utan incidenter och en där vi råkar ut för skador eller tillbud.

Personlighetstester ökar säkerheten

Med hjälp av personlighetstester går det att få en bild av vilka beteenden som faller sig mest naturliga för olika personer.. De mest beprövade testerna bygger på femfaktor-modellen och mäter fem olika egenskaper: din sociala stil mot andra, din målmedvetenhet, din emotionella stabilitet, hur utåtriktad du är och även hur öppen du är för nya upplevelser. Hur kan då personlighetstester användas som ett hjälpmedel för att öka säkerheten? Jo, de kan dels användas för att ge medarbetare en större självinsikt, dels vid rekryteringen av nya medarbetare eller vid befordran av personer till ledarroller.

– Vissa personer har ett naturligt beteende som kan innebära en ökad risk. Kanske blir du uttråkad av rutiner och inte ser någon mening med att följa regler. Får du insikt om det så ökar medvetenheten, vilket sannolikt leder till att du är mer uppmärksam på ditt riskbeteende och försöker göra något åt det. En stor bov i sammanhanget är den autopilot vi oftast har påslagen i arbetsvardagen. Den hjälper oss att agera effektivt i många situationer men är också ett hinder när vi vill eller behöver ändra vårt beteende. Det är först när vi stänger av den som vi slutar gå på rutin och anammar nya beteenden, säger Anders Hectorlinde.

Upptäck riskbeteenden 

Det bästa är förstås om arbetsgivare identifierar personer med riskbeteenden redan vid rekryteringen och därmed inte anställer dem i roller som kräver kontinuerligt hög säkerhet. Men också att individer ökar medvetenheten om sin egen ”riskprofil” och hur de aktivt kan jobba med att stänga av autopiloten för att agera mer säkert i vardagen.

LÄS MER: HR-partnern: “Jag kan inte tänka mig att rekrytera på något annat sätt”

– Jag tror att antalet olyckor skulle kunna minska drastiskt om företag inom till exempel byggbranschen eller industrin är medvetna om vilka de rekryterar och jobbar aktivt för att öka kunskapen om hur individuella egenskaper påverkar säkerheten, både hos ledare och medarbetare inom organisationen. Det betyder inte att man ska sluta fokusera på kulturen och ledarnas viktiga roll för denna, och man ska definitivt inte sluta jobba med processer, rutiner och system, säger han och fortsätter:

– Den tekniska utvecklingen bidrar till att säkerheten blir allt bättre, till exempel genom maskiner som kan stänga av sig själva när någon kommer för nära, men det kommer inte att räcka hela vägen. I slutänden handlar säkerhet om människor och deras beteenden i vardagen och då måste vi också jobba med våra individuella förutsättningar.