Hur bra är dina toppkandidater egentligen?

Det är dyrt att anställa fel person. En felrekrytering kan kosta upp emot 700 000 kronor medan en personbedömning kostar mellan 25 000 och 45 000 kronor. Det kan alltså löna sig stort att ta in ett proffs som bedömer dina slutkandidater.

En av dem som jobbar med personbedömningar på Assessio är Emma Engebretzen, konsultchef.

Varför är det bra att ta in en psykolog eller beteendevetare som kvalitetssäkrar slutkandidaterna i en rekryteringsprocess?

– Att rekrytera en chef eller specialist är en stor investering. Hälften av alla chefer misslyckas när de kliver upp på en högre chefsnivå. Och det är inte konstigt. Att leda chefer och att leda medarbetare ställer krav på olika förmågor. Det räcker alltså inte med att titta på hur kandidaten har presterat tidigare, du behöver också undersöka ledarpotentialen. Även om du har anlitat en searchfirma i rekryteringen kan du ha stor nytta av att anlita oss. Assessios konsulter är psykologer och beteendevetare och gör ett hundratal personbedömningar varje år, säger Emma Engebretzen.

Hur går en personbedömning till?

– Vi inleder med en genomgång av kravprofilen där vi definierar de kritiska kompetenser eller beteenden som den tilltänka medarbetaren behöver ha. Därefter får han eller hon göra personlighets- och begåvningstester följda av en kompetensbaserad intervju. Vi ger kandidaten återkoppling på testerna och avrapporterar sedan till den som är ansvarig för rekryteringen med en rekommendation. I vissa fall är kandidaten perfekt för tjänsten, andra gånger inte. Vi kan också rekommendera med förbehåll i de fall vi ser vissa risker kopplat till kandidatens personlighetsprofil.

Finns det risker med att inte göra en personbedömning?

– Ja, risken är att du anställer någon som är bra på att prata för sig, men som inte besitter de personliga egenskaper och den problemlösningsförmåga som behövs för att lyckas i rollen. När du tittar på en kandidats styrkor är det viktigt att komma ihåg att det kan bli för mycket av det goda. En väldigt självsäker person kan till exempel upplevas som uppblåst och ignorant av andra. Vi ger dig en bredare och mer nyanserad bild av personen än den du själv får av en intervju och kan också flagga upp för eventuella riskbeteenden.


Vill du veta mer om personbedömningar och hur det kan hjälpa dig att rekrytera rätt?

Kontakta Emma Engebretzen på emma.engebretzen@assessio.se eller telefonnummer 08-775 09 70.