Assessio i Almedalen: Matchnings-algoritmer tar över

Igår arrangerade Assessio ett rundabordssamtal med temat “Matchningsalgoritmer tar över” Stefan Fölster ledde samtalet över en lunch i Almedalen som handlade om hur modern teknologi visar vägen för rättvisa bedömningar vid rekrytering, och behovet av en reformagenda för Arbetsförmedlingen.

Till seminariet hade vi bjudit in personer med ett särskilt intresse och insikter i ämnet. Ämnen som diskuterades var:

Vilken betydelse kan nya rekryteringstekniker – Algoritmer och AI – få för svensk arbetsmarknad? Vad måste göras för att de ska få snabbare genomslag? Hur väl står sig den svenska arbetsmarknaden i konkurrensen?

Samtalet kom att handla om den framväxande teknologin inom rekryteringsbranschen, hur ett rättvist arbetsliv kan skapas genom rättvisa rekryteringar, hur organisationer skapar förutsättningar för integration och mångfald samt hur utmaningen med svag produktivitetstillväxt generellt kan bemötas.assessio

Att hitta rätt kompetens för arbetsuppgiften är ett av de främsta tillväxthindren för svenska företag. Det är lätt att tro att företagens rop om kompetensbrist idag är en effekt av högkonjunkturen, men som Stefan Fölster påpekade så flaggades det även under lågkonjunkturen för kompetensbrist. Samtidigt har vissa grupper svårt att komma in på rätt plats på arbetsmarknaden. Trots rätt kompetens sorteras de i slutskedet av rekryteringsprocessen bort på faktorer som inte är kritiska för arbetsprestation, men där de avviker från normen av tidigare anställda så som exempelvis språkkunskaper i svenska. En bild som delades av många under samtalet var att vi idag är alltför fokuserade på dåtid och hur kandidaten presterat tidigare. Det gör dels att vi inte fångar potentialen en viss kandidat har att leverera framåt, men också att vi riskerar att missa vilken kompetens organisationen behöver för att fortsatt tillväxt.

Organisationer vet vilken kompetens som tagit dem dit de är idag, men kärnfrågan är: vilken kompetens behövs framöver för att driva innovation och tillväxt?

,

,

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) innebär en ny matchningsteknik där arbetsgivaren får möjlighet att finna värdefull kompetens på nya platser, och undvika risken för likriktade rekryteringar. AI kan användas för att synliggöra kompetens hos individer. Det kan sedan användas för att matchas mot en specifik roll i rekrytering, men de kan likväl användas för att ge individer insikt i sina styrkor och ge vägledning i karriärsval eller synliggöra utvecklingsbehov internt i organisationen.

Anders Hectorlinde beskrev hur Assessios algoritmer för matchning i rekrytering fokuserar på potentialen för att lyckas i rollen. Genom att synliggöra potentialen hos kandidaterna, det som ligger under ytan på isberget, erhålls ett förbättrat beslutsunderlag för framtida arbetsprestation.

Bild isberg

Under samtalet lyftes fler perspektiv på hur detta kan användas praktiskt ute i deltagarnas organisationer för att hitta rätt kompetens och öka mångfalden. Vi på Assessio ser fram emot att följa upp detta och ser fram emot många nya intressanta samarbeten!

Om du blir intresserad av att höra mer om detta och hur du kan arbeta med detta i din organisation, hör av dig till oss! Mig når du på brita.helleberg@assessio.se.