Aktuellt visar inslag om personlighetstester

Aktuellt tog i gårdagens nyhetsinslag upp personlighetstest och dess användning.    

Man kan inte på ett enkelt sätt beskriva en persons personlighet. Därför behövs verktyg som är vetenskapligt förankrade – kvaliteten i testutformandet kan vara hela skillnaden i om personligheten faktiskt fångas. I inslaget i aktuellt beskrivs att personlighetstest utifrån femfaktormodellen är det som gäller, och att personlighetstest är bra på att gallra bort kandidater i rekrytering som sannolikt inte kommer lyckas i rollen.

"Att anställa bara på intervju och magkänsla kan riskera att bli godtyckligt och diskriminerande"

Aktuellt 22:a januari,

Aktuellt 22:a januari,

 

Två frågor som är viktiga att ha koll på om personlighetstest ska användas effektfullt i organisationer:

  • Är det ett bra test som faktiskt mäter personlighet (är testet certifierat)?
  • Används resultaten av testet på rätt sätt?

För den nyfikne har jag skrivit utförligare blogginlägg om vad vi kan fånga med personlighetstest och hur de kan användas i rekrytering:

Personlighetstest: Möjligheter och fallgropar – Med ett bra personlighetstest så kan du snabbt och kostnadseffektivt få en objektiv bedömning av en persons naturliga förutsättningar för vissa beteenden i jämförelse med andra personer.

Personlighetstest i rekrytering – Om vi tidigt i urvalsprocessen lägger tester som utvärderar personliga egenskaper, kan vi få en objektiv mätmetod som inte diskriminerar – och har bättre förutsättningar att identifiera ALLA kandidater som har en hög matchning mot kravprofilen.

Business Sweden arbetar framgångsrikt med assessment