9 fördelar med att använda personlighetstester när du rekryterar

Vänd upp och ner på rekryteringsprocessen och lägg personlighetstester i början i stället! Vad vinner du på det? Jo, du vaskar fram de kandidater som har både driv och rätt egenskaper. För det är inte nödvändigtvis den som har tyngst cv som lämpar sig bäst för jobbet.

shutterstock_397574752

När du ska anställa en ny medarbetare är det bra att använda personlighetstester så tidigt som möjligt i rekryteringsprocessen. Då riskerar du inte att missa guldkornen bland de sökande.

– Hälften av alla rekryteringsbeslut blir fel eftersom de ofta bottnar i onödigt höga skall-krav, som lång tidigare erfarenhet eller krav på viss typ av utbildning. Problemet är att erfarenhet och utbildning enbart berättar vad du har gjort men säger väldigt lite om hur bra du kommer prestera i en framtida roll, säger Alex Tidgård, organisationskonsult och produktutvecklare på Assessio.

Han rekommenderar att hellre sänka kraven för tjänsten i annonsen och testa alla som är intresserade av den.

– Fokusera sedan på dem som matchar rollen bäst. Det leder till betydligt bättre beslutsunderlag och kvaliteten på slutkandidaterna kan bli många gånger högre jämfört med traditionell rekrytering. Dessutom kan du spara tid, vi har hjälpt ett flertal organisationer att minska nedlagt tid i varje process med upp till 60 procent.

Tester ger tydligare bild av den sökande

Att enbart utgå från ett cv och ett personligt brev gör att det är svårt att få en tydlig bild av personen. Många kallar sig till exempel ambitiösa, strukturerade och nyfikna– men vad döljer sig egentligen bakom orden?

Ett test som MAP, som mäter personlighet, visar tydligare vad som skiljer Lisa och Michel åt och vem som passar bäst för just den här rollen, säger Alex Tidgård, och fortsätter:

– En annan fördel är att informationen från testet kan bli en del av utvecklingsplanen så att både du och din nya medarbetare får ut det bästa av varandra.

Här är 9 fördelar med att använda personlighetstester när du rekryterar:

 1. Lättare att hitta rätt matchning
  Personlighetstest gör det lättare att matcha rätt person med rätt tjänst och kan vara mer avgörande än lång erfarenhet eller utbildning. Att enbart gå efter till exempel ett cv visar inte hur väl personen kommer att prestera i framtiden.
 1. Sparar tid
  Det går snabbt både att göra testet och att få fram resultatet vilket sparar tid för alla.
 1. Leder till konkret återkoppling
  Det är lätt att ge tydlig och konkret feedback på både test och urvalsprocess till kandidaterna, oavsett om de går vidare eller ej.
 1. Smidigt för de sökande
  Kandidaterna kan genomföra testen när det passar dem och kvalificera sig till tjänsten på distans. De behöver inte ta ledigt för att till exempel genomföra en intervju på plats.
 1. Ger alla lika förutsättningar
  En standardiserad rekryteringsprocess motverkar fördomar och ger alla sökande som klarar kraven lika förutsättningar oavsett bakgrund.
 2. Lägger grunden för en utvecklingsplan
  Informationen från personlighetstestet kan användas för att lägga grunden till en utvecklingsplan som hjälper medarbetaren att göra ett så bra jobb som möjligt.
 1. Hittar rätt person för jobbet
  Personlighetstest hittar kandidater som annars går förlorade. Sänk de traditionella kraven på erfarenhet och utbildning och våga satsa på den personlighet som bäst matchar arbetsrollen.
 1. Leder till ökad trivsel
  Personlighetstester minskar risken för felrekryteringar vilket leder till ökad trivsel och mindre sjukfrånvaro
 2. Bra komplement till intervju
  Personlighetstest är ett bra komplement till den personliga intervjun. Tidigare beteenden kombinerat med kandidatens sannolika personlighet ger en bra bild av hur personen troligen kommer att bete sig i liknande situationer i framtiden.