5 tips som gör din chefsrekrytering mer framgångsrik

assessio_chefsrekrytering_foto_istock_1200_x_627

Vad är det för slags chef du behöver? Någon som är driven, fokuserar på kundnöjdhet och lönsamhet eller kanske någon som är engagerande och bygger starka relationer? Att sätta rätt chef på rätt plats är nyckeln till framgång. Här får du fem tips på hur du lyckas med din chefsrekrytering.

En bra chef kan få både team, medarbetare och organisationens resultat att blomstra. Dåligt ledarskap leder, å andra sidan, ofta till minskat engagemang och att medarbetare slutar. Så hur hittar du någon som har de rätta ledaregenskaperna för en viss chefsroll?

– Ett vanligt misstag vid rekrytering är att du inte riktigt vet vad du söker. Vissa kanske återanvänder en gammal platsannons och tror att det räcker. Men för att en rekrytering ska bli lyckad måste du först definiera vilken typ av beteenden som krävs för att lyckas i den här chefsrollen och i er organisation, inte bara i dag utan också i framtiden. Det är först när det finns en kravprofil på plats som du har något tydligt att matcha mot, säger Karin Andrén, legitimerad psykolog och organisationskonsult på Assessio. 

Egenskaper väger tyngre än erfarenhet

Den som läser platsannonser får lätt intryck av att kompetens enbart handlar om kunskap och erfarenheter. Inte sällan ställer annonserna krav på många års erfarenhet av att vara chef för att ens komma ifråga för ett chefsjobb.

– Jag skulle önska att det lades större vikt vid kandidaternas personliga egenskaper vid chefsrekryteringar och mindre vid lång erfarenhet, säger Karin Andrén, och fortsätter:

– Att sätta exempelvis tio års erfarenhet som ett skall-krav gör att personer som kanske skulle ha varit perfekta för rollen stängs ute. Det är inget som gynnar mångfalden i chefsleden. Att titta på en kandidats tidigare erfarenheter kan ju ge viss information, men hur mycket säger det om personens potential?

För det är inte så enkelt som att en framgångsrik chef per automatik fortsätter att vara framgångsrik om du placerar honom eller henne i ett annat sammanhang. Studier visar på motsatsen. Ett stort antal chefer misslyckas när de klättrar uppåt i hierarkin. Att leda medarbetare och att leda chefer är två olika roller som kräver olika typer av beteenden. Och att vara chef i ett nystartat bolag kräver andra ledaregenskaper än att vara chef i en förvaltande organisation. Rätt chef på rätt plats alltså. 

Använd personlighetstester vid rekryteringen

Ett drömscenario vore förstås att kunna testa en persons ledarförmåga i skarpt läge men det är dessvärre både svårt och kostsamt. Mer kostnadseffektivt är att använda sig av välbeprövade personlighets- och problemlösningstester. De ger en mer tillförlitlig och nyanserad bild av chefskandidaten och kan också fånga upp riskbeteenden. Det är till exempel inte ovanligt att chefer under press drar sig undan och blir osynliga. Och en sådan person är ingen tillgång den dag det stormar hårt. 

– Om du bara litar på magkänslan finns risk för att den du rekryterar inte alls är rätt för jobbet. Att en kandidat är trevlig vid kaffeautomaten betyder till exempel inte att han eller hon är bra på att samarbeta. Ett cv säger inte heller speciellt mycket om hur kandidaten har presterat på sina olika arbeten.

Det är mycket som kan påverka den som rekryterar, inte bara det första intrycket och den egna magkänslan utan även likhetseffekten, det vill säga att vi gillar människor som är lika oss själva, vilket gör att vi skattar den kandidaten högre i intervjuer. Men är det av godo? 

– Nej, du vill ju ha den som är bäst lämpad för just det här chefsuppdraget, inte någon som liknar dig, även om det förstås kan kännas bättre, säger Karin Andrén.

5 tips för att lyckas med en chefsrekrytering

  1.     Utgå från en kravprofil

Du kommer inte hitta det du söker om du inte vet vad du letar efter. Börja med att definiera de beteenden som krävs för att bli framgångsrik i såväl rollen som i er organisation. Då har du något att matcha kandidaterna mot.

  1.   Lägg pengarna på rätt saker

En misslyckad rekrytering kostar någonstans mellan en halv och en miljon kronor enligt de studier som har gjorts. Att göra ett välbeprövat personlighets- och problemlösningstest av en kandidat kostar bara en bråkdel och ger dig ett tillförlitligt beslutsunderlag när du väljer slutkandidat. 

  1.   Förlita dig inte på lång erfarenhet

Det är inte ovanligt med skall-krav som säger att det behövs flera års erfarenhet för att komma ifråga för tjänsten. Men att en kandidat har lång erfarenhet betyder inte nödvändigtvis att personen kommer att bli framgångsrik i nästa chefsroll eller ens att man varit det i den roll man har haft. Att leda medarbetare och att leda chefer ställer till exempel krav på olika förmågor.

  1.   Låt magkänslan ta semester

Magkänslan lurar oss på många olika sätt. Hur fördomsfria vi än tror att vi är drar vi snabba slutsatser om människor utifrån de erfarenheter vi bär med oss och den miljö vi är en del av. Genom att använda personlighets- och problemlösningstest får du en mer objektiv och nyanserad bild av kandidaten jämfört med den du får under en intervju.

  1.    Om du är det minsta osäker – be om hjälp

Svårt att välja bland dina slutkandidater? Anlita en expert som gör en bedömning och ger en objektiv rekommendation av vem som bäst matchar rollen.