Utbildning.

Hogan Assessment Systems – Lär dig bedöma personer på bredden och djupet

22 900 kr ex. moms*

HAS-sviten består av tre test som kartlägger normalpersonlighet, urspårningstendenser och drivkrafter; HPI, HDS och MVPI.

Utbildningen ger dig möjlighet att få en både bred och djup bild av en person. Vi går igenom personlighetsteori, vad som motiverar människor, vad som händer under stress, hur människor ser på sig själva – och hur andra ser på människor, hur du tolkar olika profiler, risken för förställning, etiska frågor, återkoppling och specifik testkunskap.

  • Utbildning:
  • Målgrupp:
  • Pris: 22 900 kr exkl. moms * Licensavgift på 20 000 kr tillkommer. Licensen gäller för ett år och ger dig rätt att använda alla Assessios test förutsatt att du har relevant utbildning.

Om HAS

Professorerna Robert och Joyce Hogans ambition att förena personlighetsmätning med personlighetsforskning har resulterat i den välkonstruerade HAS-test som är avsedd för att förutsäga beteende och framgång i arbetsliv och karriär. Sviten består av instrumenten Hogans Personlighetsinventorium (HPI), Hogans Deskriptiva Skalor (HDS) och Motiv Värderingar Preferenser Inventorium (MVPI).

Skalornas väldefinierade fokus, begreppsliga bakgrund och syften belyser personliga karaktäristika som kommer till uttryck under normala förhållanden (HPI), hur en person fungerar under stress och påfrestning (HDS), samt att kartlägga en individs inre drivkrafter och värderingar (MVPI).

I en organisation är HAS-test ett utmärkt hjälpmedel vid personlighetsmätning i samband med:

  • Personbedömning
  • Individuell utveckling
  • Ledarskapsutveckling/chefsstöd
  • Teambuilding och
  • Organisationsutveckling.
  • Världsledande personlighetstest

HAS används idag av framgångsrika organisationer i mer än 20 länder. Hälften av USA:s Fortune 100-företag använder sig av den. I Norden är nära 100 organisationer nöjda användare av HAS. Tio års forskning har påvisat metodens praktiska värde och kvaliteten har utvärderats av oberoende granskningsorgan som Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP).

* Licensavgift på 20 000 kr tillkommer. Licensen gäller för ett år och ger dig rätt att använda alla Assessios test förutsatt att du har relevant utbildning. Se Assessios anmälningsvillkor.