Utbildning.

Fördjupningsutbildning – Ascend, MAP & Matrigma

4500 kr exkl. moms

Efter stor efterfrågan från Er, våra kunder, så erbjuder vi nu äntligen fördjupningsdagar i Ascend och Hogan Assessment Systems!

Fördjupningsutbildning – Ascend, MAP & Matrigma

Vill du spetsa till dina testkunskaper och bli bättre på att tolka och förstå underskalorna i MAP?
Vill du öka din kunskap kring när och hur resultat på Matrigma blir utslagsgivande i vardagen?

Assessio erbjuder nu en fördjupningsutbildning i MAP och Matrigma. Dagen riktar sig till dig som arbetar med verktygen och som vill utveckla dina återkopplingssamtal till kandidaten och avrapporteringen till rekryterande chef. Fokus kommer ligga på att skapa en fördjupad förståelse för MAP och betydelsen av underskalor och hur de förhåller sig till varandra samt hur olika nivåer av Matrigma-resultat kan ta sig uttryck och vilken effekt det kan ge i vardagen. Avslutningsvis hur vi får starkare får med oss rekryterande chef på vår rekommendation.

Kom och arbeta tillsammans med en senior konsult hos oss!

Pris: 4 500 SEK/ deltagare