Utbildning.

Fördjupning i Kompetensbaserat arbete – Workshop

4500 kr exkl. moms.

Hur bygger vi en bra kravprofil/kompetensprofil, där hänsyn tas till såväl personliga egenskaper som till kunskap och erfarenhet? Hur kan man tänka kring att vikta mellan å ena sidan tidigare erfarenhet och prestation och å andra sidan framtida potential att växa i nya roller? Kan det tänkas att jag bör göra olika i olika situationer?

Under dagen kommer vi fördjupa oss i och diskutera hur ett kompetensbaserat arbete kan passas in i olika processer i din verksamhet. Hur kan Ascend bidra till att organisationens genomförandekraft av strategier och mål ständigt blir bättre?

Pris: 4 500 SEK/ person