Utbildning.

16PF – Lär dig mäta grundläggande drag i personligheten

22 900 kr exkl moms

Personlighetstestet 16PF identifierar 16 olika personlighetsdrag som var och en pekar ut vad som är lika och olika i olika karaktärer. Testet mäter grundläggande drag i personligheten.

Testet nyanserar ytterligare bilden som framkommer i HPI-testet. Personlighetsteorin bygger även här på den så kallade femfaktormodellen och ger dig både ett bredare och ett mer specifikt underlag till att bedöma personligheten.

Utbildningen tar upp personlighetsteori och dimensioner, vad som skiljer oss åt och förenar oss, bredare personlighetsdrag, profiltolkning, risken för förställning, etiska frågor, återkoppling och specifik testkunskap.

 

Anmäl dig till utbildning.

Fyll i informationen nedan.

Steg 1 Välj utbildningsdatum 1/5

Utbildning som ni vill anmäla er till

Utbildningsdatum

Förnamn

Efternamn

E-postadress

Telefonnummer

Mobilnummer

Företag/Organisation

Organisationsnummer

Fakturaadress

Fakturareferens

Postnummer

Ort

Land

Post/Leveransadress

Utbildning:

Datum:

Utbildningsdagar:


Förnamn:

Efternamn:

E-postadress:

Telefonnummer:

Mobilnummer:


Företag/Organisation:

Organisationsnummer:

Fakturaadress:

Fakturareferens:

Postnummer:

Ort:

Land:

Post/Leveransadress:


Tack för din anmälan!