GDPR

GDPR

Assessio informerar om koncernens arbete med dataskydd i enlighet med den nya lagstiftningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder ny lagstiftning om dataskydd ikraft. Denna lagstiftning benämns populärt GDPR, vilket är en förkortning av General Data Protection Regulation. GDPR är en EU-förordning som kommer att gälla direkt i samtliga EU:s medlemsländer. Lagstiftningen har två grundläggande syften, dels att garantera en hög skyddsnivå för personuppgifter, dels att ta bort hinder för data att cirkulera inom EU.

GDPR ställer stora krav på alla organisationer som hanterar personuppgifter. Assessio informerar i länkat dokument om det arbete som bedrivs för att säkerställa att vi efterlever den nya lagstiftningen och att vi på bästa sätt stödjer våra kunder i implementation och tillämpning av den nya lagstiftningen.

Vänliga hälsningar

Linnea Bywall
Dataskyddsombud
Legitimerad psykolog
Linnea.bywall@assessio.se