People Analytics

Assessio i Almedalen: Matchningsalgoritmer tar över

Till seminariet hade vi bjudit in personer med ett särskilt intresse och insikter i ämnet. Ämnen som diskuterades var: Vilken betydelse kan nya rekryteringstekniker – Algoritmer och AI – få för svensk arbetsmarknad? Vad måste göras för att de ska få snabbare genomslag? Hur väl står sig den svenska arbetsmarknaden i konkurrensen? Samtalet kom att handla om […]

läs mer

Tiden är inne för quadruple bottom line

Under de senaste åren har fokus på hållbarhet, miljömässig- och samhällelig påverkan lett till att företag har banat väg för en praxis om ”triple-bottom-line” rapportering. Syftet med detta är att synliggöra miljöpåverkan eller initiativ som tagits för att bidra till social utveckling i form av årliga rapporter och uttalanden. Triple bottom line rapportering har ansetts […]

läs mer

Personalekonomi vid rekrytering och urval. Del 7.

Nyttoanalyser har funnits under en lång tid. Taylor och Russell presenterade redan 1939 sin modell för att beräkna framgångsrika anställningar, baserat på baskvot, urvalskvot och validitet. Brogden var den första med att 1949 presentera en formel för att beräkna ekonomisk nytta, som vidareutvecklades 1965 av Cronbach och Gleser till BCG-modellen. Det vore därför rimligt att […]

läs mer

Talent management på djupet: del 1

I det här avsnittet om talent management går vi till botten med konceptet, den senaste forskningen och de vanligaste fällorna. Med oss har vi psykologen Kajsa Asplund som forskar inom området på Handelshögskolan i Stockholm. Varmt välkommen till ett engagerat, insatt och djuplodande samtal kring ett av de mest centrala koncepten för den moderna HR-strategin.

läs mer

Varför misslyckas styrelser med vd-succession?

Figuren ovan visar det totala årliga värdet av börshandlade bolag i världen under de senaste 40 åren. 2015 var det 62 biljoner dollar. Om man skulle spendera 10 miljoner kronor om dagen skulle det ta 147 945 år innan pengarna börjar ta slut. Alternativt kan man köpa 180 miljoner enrummare i Stockholms innerstad á 3 miljoner kronor. Börsen och börshandlade bolag påverkar oss alla […]

läs mer

1 HR-trend som alla behöver

Google hade en hård start. Man började livet som en uppstickare i skuggan av sökjätten Altavista. Google var inte ens en ”godkänd sökmotortjänst” i grundskolan. Altavista skulle vara första, andra, och tredjehandsvalet om en sökmotor skulle användas. Möjligen kunde Yahoo vara okej som en sista utväg. Men absolut inte Google. Några år senare hade Google växt till sig och blivit rebellisk […]

läs mer

HR-strategi