Employer branding

OBM konferens

Förändringsledning I OBM använder man beteendeanalys för att förstå varför människor agerar på ett visst sätt, och vad som behövs förändras för att lyckas uppnå ett resultat. Som ett exempel tog den franska agilexperten Lauren Alt upp på sitt seminarium ”Process of change: Perspectives from OBM/Lean/Agile work” att kulturen är den vanligaste orsaken till att […]

läs mer

Tiden är inne för quadruple bottom line

Under de senaste åren har fokus på hållbarhet, miljömässig- och samhällelig påverkan lett till att företag har banat väg för en praxis om ”triple-bottom-line” rapportering. Syftet med detta är att synliggöra miljöpåverkan eller initiativ som tagits för att bidra till social utveckling i form av årliga rapporter och uttalanden. Triple bottom line rapportering har ansetts […]

läs mer

Personalekonomi vid rekrytering och urval. Del 7.

Nyttoanalyser har funnits under en lång tid. Taylor och Russell presenterade redan 1939 sin modell för att beräkna framgångsrika anställningar, baserat på baskvot, urvalskvot och validitet. Brogden var den första med att 1949 presentera en formel för att beräkna ekonomisk nytta, som vidareutvecklades 1965 av Cronbach och Gleser till BCG-modellen. Det vore därför rimligt att […]

läs mer

Talent management på djupet: del 2

I det andra avsnittet i vår serie förs ett unikt samtal om talent management i det svenska HR-landskapet. Patrik Birgander, Global HR Business Partner på Nordea, Fredrik Persson, HR Manager på ÅF Industry och Kajsa Asplund, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, djupdyker i talent management-arbetets praktiska vardag.

läs mer

Använd nyckeltal för att öka inflytande

I Deloittes 2015 Global Human Capital Trends står det: “HR organizations and HR skills are not keeping up with business needs”. Deras budskap till HR-funktioner världen över är att man måste justera sina kunskaper och förmågor så att de är mer i linje med verksamhetens övergripande affärsmål. Även resultaten från året innan tyder på att behovet är stort: Färre än 8 […]

läs mer

1 HR-trend som alla behöver

Google hade en hård start. Man började livet som en uppstickare i skuggan av sökjätten Altavista. Google var inte ens en ”godkänd sökmotortjänst” i grundskolan. Altavista skulle vara första, andra, och tredjehandsvalet om en sökmotor skulle användas. Möjligen kunde Yahoo vara okej som en sista utväg. Men absolut inte Google. Några år senare hade Google växt till sig och blivit rebellisk […]

läs mer

Mångfald nu ett måste för framgång

  Varför ska man arbeta med mångfald? Det snabba svaret är att ett välutvecklat mångfaldsarbete är den enskilt viktigaste faktorn när det kommer till att särskilja utmärkta verksamheter från genomsnittspresterarna. Det är dags att verksamheter börjar ta in den väl underbyggda empiri som ligger till grund för att mångfald är lönsamt. Inte som en CSR-fråga, inte som ”något man ska jobba mot”, […]

läs mer

”Vi ska driva affärsinriktad och strategisk HR”

Sofia Sjöberg intresserade sig för psykologiska test tidigt under sina studier. – Redan min C-uppsats i psykologi handlade om test, berättar hon. När jag skulle skriva min magisteruppsats kontaktade jag Anders Sjöberg på dåvarande Psykologiförlaget (det som senare skulle bli Assessio!) och frågade omhon fick använda något av deras verktyg. Där började vårt samarbete. Lite längre […]

läs mer

HR-strategi