Assessment med Business Sweden

Genom att använda assessment med evidensbaserade metoder säkerställer Business Sweden att deras kandidater har rätt förutsättningar för att lyckas i arbetsrollen.

 

Business Sweden behöver hitta rätt medarbetare

Business Sweden arbetar dels med att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential, dels med att attrahera utländska investeringar till Sverige genom att skapa affärsmöjligheter för branscher, företag och innovationer på den svenska marknaden.

Business Sweden erbjuder strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. För att lyckas med det behöver Business Sweden medarbetare som har kapacitet för att hantera osäkerheter, ställa om mellan olika typer av aktiviteter, och vara framkomliga på flera olika sociala och kulturella arenor.

Medarbetarna behöver vara strukturerade och drivna för att säkerställa att arbetet rör sig i rätt riktning. De behöver också ha ett intresse för att skapa affärer, och trivas i den prestationskultur som bidrar till verksamhetens tillväxt.

Business Swedens utmaning är att hitta dessa personer och säkerställa att rätt person är på rätt plats.

Lösningen är att använda assessment med evidensbaserade metoder

Business Sweden och Assessio skapade en assessment med moderna test- och bedömningsmetoder för tillsättningar av komplexa, utmanande och affärskritiska roller.

För att kunna arbeta med ett konsekvent och objektivt bedömningsunderlag inleddes arbetet med en undersökning av vilka beteenden och förmågor som är framgångsrika hos Business Sweden. Utifrån det underlaget skapades kravprofiler för att kunna matcha kandidaternas potential till rollernas krav. För att säkerställa att Business Sweden lyfter in rätt kompetens i verksamheten.

"Personbedömningar är särskilt viktiga för tillsättningar av komplexa, utmanande och affärskritiska roller. Genom att använda djupgående assessments säkerställer vi att kandidaterna håller hög kvalitet, matchar kraven som rollen ställer och har de bästa förutsättningarna för att lyckas hos Business Sweden."

Carl Esselin, VP & Head of HR, Business Sweden

Carl Esselin, VP & Head of HR, Business Sweden

Personbedömningarna består av problemlösnings- och personlighetstest och test som utvärderar kandidaternas riskbeteenden och värderingar samt drivkrafter.

  • Problemlösningstest ger information om kandidaternas potential för att snabbt lära in ny information. Det skapar också en bild av kandidaternas kapacitet för att hantera ovana situationer där det saknas befintliga strukturer.
  • Personlighetstest används för att komplettera kandidaternas potential och utforska styrkor och utmaningar i relation till uppgifter och relationer.
  • Test som undersöker riskbeteenden och kandidaternas drivkrafter och värderingar används för att ytterligare utforska styrkor och utmaningar relaterade till arbetsrollen – och organisationskulturen i stort.

Assessment säkerställer att kandidaterna har rätt potential

Genom att använda assessment för komplexa, utmanande och affärskritiska roller säkerställer Business Sweden att kandidaterna har rätt förutsättningar.

Det skapar en jämn och hög nivå bland medarbetarna, minskar osäkerheten i rekryteringar, och erbjuder Business Sweden ett extra stöd och kvalitetsstämpel i urvalsprocessen.

"I och med att vi arbetar med en extern leverantör, i stället för att utföra bedömningarna internt, får vi ett användbart utifrånperspektiv med hög transparens och objektivitet i bedömningsprocessen."

Frida Björklund, HR Business Partner, Business Sweden

Frida Björklund, HR Business Partner, Business Sweden

Business Sweden uppfattas som en mer professionell och rättvis verksamhet som tar hjälp av objektiva och träffsäkra metoder.

Kandidaterna som deltar i personbedömningarna upplever att bedömningarna känns värdefulla och relevanta. Den upplevelsen delas också av kandidater som har ansökt till Business Swedens talangprogram och genomgått en personbedömning i samband med Business Swedens Assessment Center.

För rekryterande chefer hos Business Sweden har det varit viktigt att få bekräftat att kandidater har den potential och kapacitet som krävs.

Personbedömningarna har också varit ett bra underlag för att till exempel skapa bra processer för nya medarbetares onboarding. Det bidrar till att skapa större insikt om varandras förutsättningar och behov, vilket ökar produktiviteten och affärsnyttan.

 

 

Sammanfattning

Business Sweden använder assessment baserade på objektiva och träffsäkra metoder.  Det underlättar arbetet med att bedöma lämplighet och säkerställa att rätt person hamnar på rätt plats.

För att undersöka kandidaternas sannolika prestation och agerande används ett flertal välkonstruerade psykologiska test.

Business Swedens assessment utvärderar bland annat problemlösningsförmåga, kommunikativ stil, och resultatorientering. På så sätt säkerställer man att kandidaternas kapacitet och potential överensstämmer med Business Swedens behov.

I bedömningen lyfts även drivkrafter, värderingar och potentiella riskbeteenden in, för att skapa insikter om matchningen mellan individ och organisation.

 

Case

Lösningar som gör skillnad.

Läs mer om våra case

Assessment med Business Sweden

Genom att använda assessment med evidensbaserade metoder säkerställer Business Sweden att deras kandidater har rätt förutsättningar för att lyckas i arbetsrollen.

Läs mer här
Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer?

Vi finns alltid tillgängliga för att berätta mer eller diskutera dina utmaningar. Vår kundtjänst, vår affärsutvecklingsavdelning eller våra konsultteam når du via mail och telefon.

Kontakta oss