Trender för framtidens organisationer

Almedalsveckan är över för i år. Den extra energikicken som inspirationen från spännande seminarier och nya möten gav börjar sakta ebba ut. Du som läser kanske jobbar sista dagarna innan semester, eller så läser du det här från solstolen. Men låt oss inte släppa taget, inte riktigt än. Låt oss skapa förutsättningar för att göra skillnad i våra organisationer när vi kommer tillbaka i höst. Därför kommer här en sammanfattning av de aktuella trenderna som på nationell nivå anses vara framgångsfaktorer för framtidens organisationer.

almedalen

Kandidatbrist. Snabbföränderliga organisationer. Kompetensglapp. Hållbar tillväxt.

Ökad global konkurrens.

Effektivisering. Automatisering. Digitalisering.

Det här utmaningarna står de allra flesta organisationerna inför på olika sätt. Det ställs högre krav på organisationer och dess medarbetare idag att ligga i framkant och positionera sig för att behålla sin plats på marknaden. Joanna Hummel som är VD på Lyko, skönhetsbutiken på nätet som vunnit pris för bästa e-handel 2018, talar under ett av Almedalens seminarier om att det faktum att Lyko idag är branchledande inte alls gör att de kan luta sig tillbaka och vara nöjda. Tvärt om, de behöver jobba hårt för att behålla sin position och hon lägger även till att de välkomnar den ökande konkurrensen de ser komma när en global e-handel kommer etablera sig i Sverige under 2018.

För alla bolag som vill bli branschledande, säkra tillväxt och expandera skruvas tempot för innovation upp, och marginalerna för produktionsbortfall åt. Vi känner alla pressen. Men även glädjen och energin i visionen om hur bra de kan bli!

Den här balansgången mellan å ena sidan rädslan att hamna efter, att bli lämnad kvar och som individ inte längre passa i – och å andra sidan stoltheten i att bidra till något meningsfullt, känna sig behövd och bygga en bättre framtid är kanske organisationers allra största utmaning.

För till syvende och sist så är det människorna i organisationen som ska genomföra utvecklingen och driva bolaget framåt. Det är människor som identifierar vilken kompetens som behövs för att driva innovationen, det är människor som väljer vilka personers som ska anställas och faktiskt realisera strategin, det är människor som fattar besluten om vilken lösning som på bästa sätt går i linje med strategin och leder till resultat och det är människor som kommunicerar ut och försöker att få andra människor att göra saker: kunder att köpa produkter, ledare som vill få medarbetare att prioritera rätt saker, fysioterapeuter som vill få sin patient att göra rehabövningarna (ja, vi har väl alla varit där när man skamset kryper till korset på uppföljningsträffen och säger att man absolut gjort övningen i alla fall någon gång…).

De organisationer som lyckas bemöta utmaningen med balansbrädan och få medarbetarna och ledarna att agera mer utifrån en vision de vill röra sig mot – snarare än utifrån rädslan att hamna efter – de organisationerna kommer ha en enorm konkurrensfördel i framtidens snabbrörliga organisationer. Det är här vi skapar hållbara organisationer. Så jag föreslår att det är här du plockar upp staffetpinnen i höst. Vad behövs i din organisation, i ditt team eller vad behöver du själv i din roll för att du ska kunna lyfta blicken och agera proaktivt?

väg framåt

Vad är vägen framåt för dig?