Talent management på djupet: del 1

Vad är talent management egentligen? Komplicerade ämnen kräver ingående, informerad diskussion och just sådan möter du i ”Assessio Insights”.

I det här avsnittet om talent management går vi till botten med konceptet, den senaste forskningen och de vanligaste fällorna. Med oss har vi psykologen Kajsa Asplund som forskar inom området på Handelshögskolan i Stockholm.

Varmt välkommen till ett engagerat, insatt och djuplodande samtal kring ett av de mest centrala koncepten för den moderna HR-strategin.