Skänk en slant till Rädda barnen och bidra till forskning om personlighet?

Just nu söker vi deltagare till ett forskningsprojekt om personlighet vid Uppsala och Stockholms universitet. Deltagandet sker genom att besvara två frågeformulär som sammanlagt tar ca 40 minuter att genomföra.

personlighetsdrag

  • Som tack för din medverkan skänks 50 kronor till Rädda Barnen
  • Du får även en skriftlig återkoppling om din personlighet direkt efter du genomfört testet. Återkopplingen kan användas i utvecklande syfte inför framtida yrkesliv eller för att öka din självinsikt.
  • Frågeformulären besvaras online och kräver inga förkunskaper.

Är du intresserad och vill medverka? Skicka ett mejl till Alex Tidgård (alex.tidgard@assessio.se) och märk mejlet Uppsats.

Naturligtvis kommer forskningsresultatet att publiceras här under hösten 2017.
Observera. All data kommer att avidentifieras innan dataanalys och kommer inte kunna spåras till någon enskild individ. All data behandlas på gruppnivå.

rB-768x361