Ojämlikhet på arbetsmarknaden

Vår vision på Assessio är att skapa ett rättvist och jämlikt arbetsliv, där alla bedöms på lika villkor. Genom datadrivna insikter vill vi hjälpa organisationer och människor att nå sin fulla potential. Idag har alla bolag alltifrån värderingar som ska främja mångfald – till satta strategier för vad detta innebär. Trots detta misslyckas många bolag i praktiken.  

Hur ser det ut på den svenska arbetsmarknaden?

Stiftelsen Allbright kartlägger regelbundet jämlikhet i svenska bolag. I sin senaste rapport som kom under hösten, En spricka i glastaket, visar de en positiv trend där både andel jämställda bolag och antalet vd-kvinnor ökar. Trots detta går det inte att bortse från att siffrorna fortfarande är extremt ojämlika, och att förändringen går för långsamt.

könsfördelning utan rubrik

I svenskt näringsliv är just nu 9 av 10 börsVD:ar män, 77 % av medlemmar i ledningsgrupper är män och män innehar 92 % av ordförandeposterna.

Fördelningen av chefer är skev, den genomsnittliga börskoncernen har 29,5 procent kvinnor som är chefer.

chefer cirkeldiagEndast 16 procent av börskoncernerna kan anses ha en jämn könsfördelning, med 40 till 60 procent kvinnor med ledande befattningar.

jämställda bolag 16 %

Varför är det så ojämlikt?

I rapporten beskriver Allbright att det knappast är avsaknad av kvinnliga kandidater med tillräcklig kompetens som är orsaken till denna snedfördelning, kvinnor har t.ex. i decennier varit överrepresenterade på många universitetsutbildningar. Nynoterade bolag kommer också in med en betydligt högre andel kvinnor på ledande befattningar. Snarare tycks problemet vara att bolag snarare väljer personer utifrån sitt eget nätverk till dessa poster. Detta är mycket problematiskt eftersom forskningen är tydlig att jämställda företag är mer lönsamma och innovativa.

Det tycks alltså ske något i rekryterings- och urvalsprocesserna som gör att man väljer kandidat på andra faktorer än kompetens för rollen, det vill säga diskriminerar. Vad är det som gör att bolag misslyckas med sina mångfaldsambitioner? Låt oss djupdyka i det tillsammans!