MedTech Magazine om att hitta rätt kandidat med algoritm

Branschtidningen inom medicinteknik uppmärksammade Assessios seminarie om att hitta rätt kandidat med algoritmer på almedalsveckan och publicerade en artikel i senaste upplagan. Chefredaktören Hanna Brodda har sammanfattat några av höjdpunkterna från runda bords-samtalet där experter inom området exklusivt bjudits in, och ger läsarna en inblick i den lite mer hemliga delen av Almedalen bortom de öppna seminarierna och mingel tillställningarna.

Temat för samtalet var: Hur kan organisationer arbeta effektivt med en av de främsta hindren för tillväxt: att hitta rätt kompetens?

I en urvalsprocess i en rekrytering behöver vi sålla ut kandidater på vissa variabler. Samtalets moderator, Stefan Fölster, vd för Reforminstitutet, konstaterade att lovande personer idag sorteras bort i urvalsprocesser utan att de fått en chans att visa vad de går för. Det här betyder att vi i dagens rekryteringsprocesser tenderar att sålla ut medtech m omslagkandidaterna på fel variabler. Vilket leder till att det skapas orättvisor på arbetsmarknaden och försämrar företagens konkurrenskraft.

Professorn och hjärnforskaren Martin Ingvar lyfte att vi i alla urvalsprocesser använder oss av någon form av “algoritm”, dvs har valt några variabler som vi sållar ut kandidaterna på, även om vi inte fattat ett medvetet beslut om det. Exempelvis fungerar vår hjärna så att vi tenderar att tänka att de som är lika oss själva är förträffliga människor.

En stor utmaning som behövs hanteras i urvalsprocesser är förmågan att förutspå.  Martin Ingvar säger att vi människor tenderar att leva i det förflutna, vi tittar på historien och förmodar att den ska upprepa sig. I rekryteringsprocesser fokuserar i alltför hög grad på vad personen har gjort och presterat tidigare. Det utesluter en stor grupp på arbetsmarknaden, nämligen de förmågor som ännu inte är en upptäckt förmåga.

Den nya matchningstekniken tar bort orättvisor och ökar träffsäkerheten

Assessios seniorkonsult Anders Hectorlinde beskrev hur tekniken kan hjälpa oss att välja, och hålla oss, till variabler som faktiskt är relevanta för att förutspå god prestation. Algoritmer och artificiell intelligens, AI, i kombination med vetenskapliga arbetspsykologiska tester ger alla arbetssökande chansen att visa upp en mer heltäckande bild av sin förmåga än vad som framgår av en CV. Arbetsgivaren får en möjlighet att finna värdefull kompetens på nya platser och undvika risken för likriktade rekryteringar.

Louise Ring, HR direktör på Axfood berättade under runda bordssamtalet att de helt ändrat sättet att anställa på till en fördomsfri metod genom att använda en algoritm som träffar betydligt bättre och är mindre diskriminerande.

Vill vi stärka mångfald, engagemang hos medarbetare och konkurrenskraft kan vi inte fortsätta rekrytera som vi alltid har gjort – vi måste våga använda de metoder som forskningen visar fungerar.

Läs hela Hannas artikel här: MTM_03_2018_dtp9_page18-19