Här byggs tillit

Stämningen i rummet är påtagligt förändrad. Den målfokuserade gruppen med effektiva individer har för en stund stannat upp. Vi befinner oss alla i nuet. Precis i det som händer här i rummet just nu. Jag får gåshud.

Jag blir lika påverkad varje gång jag ser det hända. En känslovåg som sköljer över mig och sprider värme, tillit och hoppfullhet. Jag och min kollega Maja Wikström fick igår se hur en ledningsgrupp öppnade upp för varandra som individer och fördjupade sina relationer. Genom att modigt och ärligt undersöka, och dela med sig till de andra, vilka värderingar som präglar en idag och hur dessa värderingar formats, visade deltagarna genuina känslor för varandra och tilliten i relationerna fördjupades.

Först när vi stannar upp och genuint nyfiket lyssnar in de andra kan vi kliva ur vårt eget utkikstorn och för en stund kliva in i de andras.

utkikstorn

Kraften som ligger i förståelsen av andras världsbild är häpnadsväckande. Tyvärr tar vi oss sällan den tiden i arbetsvardagen, med alla uppgifter som pockar på. De som tror att fördjupade relationer bara handlar om att trivas på jobbet har missat mycket. Ju lättare jag har att ta mina teammedlemmars perspektiv desto smidigare kommer vår kommunikation vara och desto snabbare (och bättre) beslut kommer vi fatta. I ett team med genuint respektfulla relationer vågar man också utmana varandras tankar – en nödvändighet för innovation.

I en värld av digitalisering och effektivisering är det mäktigt att se det mänskliga träda fram – för i botten så är vi ju alla människor som jobbar i och utvecklar dessa processer.