Frukostseminarie: WHAT’S YOUR DIGITAL BUSINESS MODEL?

Digital transformation handlar inte om teknik – det handlar om förändring – och i den snabbrörliga digitala ekonomin behöver organisationer tänka och agera annorlunda än tidigare.  Även om detta är känt för de flesta saknar många chefer och ledare ett gemensamt språk och övertygande ramverk för att kunna bedöma hur de ska nyttja potentialen i utvecklingen. Inte sällan blir resultatet istället att förändringen upplevs främmande och hotfull.

Assessio bjöd i samarbete med AmCham in några av våra utvalda partnerkunder till ett frukostseminarium med Stephanie Woerner, forskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT). Tillsammans med Peter Weill har hon skrivit boken ”What’s your digital business model?” som erbjuder ett kraftfullt men okomplicerat ramverk för hur företag hanterar organisatoriska förändringar orsakade av digitaliseringen av ekonomin. Ramverket, som har testats globalt med dussintals ledningsgrupper, bygger på skarpa ekonomiska analyser och erbjuder stöd att hantera hoten, utnyttja möjligheterna och skapa vinnande digitala strategier.

whats your digital business model cirkel

Digitaliseringen av ekonomin kräver att bolag medvetet utvecklar sin strategi – för att inte riskera att hamna efter i konkurrensen inom några år.

Stephanie beskrev resultaten från  forskningen hon bedrivit tillsammans med sin forskargrupp, där 6 steg tycks kritiska för att lyckas med transformationen:

  1. Hot: hur starkt är det digitala hotet till er affärsmodell?
  2. Affärsmodell: Vilken affärsmodell är bäst för ert bolags framtid?
  3. Fördel: Vad är er unika fördel jämfört med konkurrerande bolag?
  4. Kontakt: Hur kommer ni använda tekniska hjälpmedel för att komma i kontakt med, och lära er om, era kunder?
  5. Kompetens: Har du rätt kompetens för framtiden och för att driva igenom den nya strategin?
  6. Ledarskap: Har du rätt ledarskap på alla nivåer som gör att transformationen faktiskt sker?

Modellen är uppbyggd i 6 steg som ett i taget tar er framåt för att skapa en framgångsrik transformation. Stephanie gav konkreta och praktiska exempel på hur modellen kan användas i olika typer av organisationer. Som ni ser handlar de första stegen i modellen om att göra en analys för att identifiera framtida marknadsposition och få en konkret bild av gapet mellan nuläget och det önskade läget. Detta är kritiskt för att etablera en strategi som gör er framgångsrika i framtiden, veta VAD ni ska göra. De sista stegen i modellen handlar istället om HUR ni ska lyckas genomföra strategin. Har ni rätt kompetens för framtiden – och ledare som kan genomdriva den nya strategin?

När Stephanie ställde frågan ”Vad är det svåraste med att förändra affärsmodellen?” svarade publiken ”Människorna!”. En nyckelfråga för att lyckas med transformation är inte bara att veta vad som ska göras annorlunda framåt, utan att få människorna i organisationen att börja agera på ett nytt sätt. Så även om punkt 1-5 i Stephanies modell gjorts rätt, så kommer inte effekten ske om inte nr 6, Ledarskapet, är rätt.

whats your digital business model