Bloggen

Att skapa framgångsrika organisationer

Hur etableras en organisationskultur som skapar tillväxt? Att rekrytera in rätt kompetens i organisationen och utveckla dess medarbetare och ledare mot strategin är framgångsfaktorer. Här delges trender och forskning om hur man skapar inkluderande organisationer med ökad mångfald för att säkra rätt kompetens som driver tillväxt.

Här byggs tillit

Jag blir lika påverkad varje gång jag ser det hända. En känslovåg som sköljer över mig och sprider värme, tillit och hoppfullhet. Jag och min kollega Maja Wikström fick igår se hur en ledningsgrupp öppnade upp för varandra som individer och fördjupade sina relationer. Genom att modigt och ärligt undersöka, och dela med sig till de andra, […]

läs mer

Fullt fokus?

Uppslutningen på seminariet blev stor. Så pass stor att vi fick hitta en större lokal. Ämnet om hur vi möjliggör fokus är uppenbarligen något som intresserar många. Kanske för att det är något vi alla kämpar med varje dag. Martin inledde med att ställa frågan om det var någon i publiken som stundtals kände sig […]

läs mer

Personlighetstest i rekrytering (del 2)

Jag ska inte berätta allt som hänt henne för er (det kan jag såklart inte med hänsyn till sekretess även om hon givit sitt medgivande att jag återberättar delar av historien avanonymiserat), men jag ska berätta en historia som hon varit med om precis innan hon klev in i mitt samtalsrum och som jag får […]

läs mer

OBM konferens

Förändringsledning I OBM använder man beteendeanalys för att förstå varför människor agerar på ett visst sätt, och vad som behövs förändras för att lyckas uppnå ett resultat. Som ett exempel tog den franska agilexperten Lauren Alt upp på sitt seminarium ”Process of change: Perspectives from OBM/Lean/Agile work” att kulturen är den vanligaste orsaken till att […]

läs mer

Personlighetstest: Möjligheter och fallgropar – Del 1

Varför personlighetstest? På marknaden finns många olika personlighetstest och det kan som köpare vara svårt att utvärdera kvaliteten på dessa. För att kunna bedöma om ett test är bra behöver du börja med att definiera varför du vill bedöma personlighet, och varför du vill använda personlighetstest? De vanligaste svaren på dessa frågor är att man […]

läs mer

Trender för framtidens organisationer

Kandidatbrist. Snabbföränderliga organisationer. Kompetensglapp. Hållbar tillväxt. Ökad global konkurrens. Effektivisering. Automatisering. Digitalisering. Det här utmaningarna står de allra flesta organisationerna inför på olika sätt. Det ställs högre krav på organisationer och dess medarbetare idag att ligga i framkant och positionera sig för att behålla sin plats på marknaden. Joanna Hummel som är VD på Lyko, […]

läs mer

Almedalenrapport: Torsdag 5 juli

Kairos Future höll en dragning på temat ”Ledarskap 2030 – att leda på kanten till kaos”. Seminariet utgick från resultaten av en undersökning där de frågat 460 ledare i olika branscher om morgondagens framgångsrika ledarskap. Fokuset var på systemnivå, snarare än individuella egenskaper hos ledaren. Resultaten visade att ledare behöver etablera en kultur och hitta arbetsmetoder som stödjer: […]

läs mer

Almedalenrapport: Onsdag 4 juli

Seminarierna under onsdagen fokuserade på hur organisationer ska göra för att lyckas med digitaliseringen och arbeta mer algoritmbaserat. Sveriges Psykologförbund och Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer arrangerade ett seminarium på temat ”Mänskliga faktorn – den viktigaste resursen och största risken i framtidens arbetsliv?”. Vår omvärld är i ständig och allt snabbare förändring. Nya krav ställs på […]

läs mer

Assessio i Almedalen: Matchningsalgoritmer tar över

Till seminariet hade vi bjudit in personer med ett särskilt intresse och insikter i ämnet. Ämnen som diskuterades var: Vilken betydelse kan nya rekryteringstekniker – Algoritmer och AI – få för svensk arbetsmarknad? Vad måste göras för att de ska få snabbare genomslag? Hur väl står sig den svenska arbetsmarknaden i konkurrensen? Samtalet kom att handla om […]

läs mer

Almedalenrapport: Tisdag 3 juli – AI och digitalisering

Dagens fokus var på hur tekniken kan hjälpa oss människor att fatta bättre beslut. Seminariernas tema var artificiell intelligens (AI), hur algoritmer kan förenkla för oss människor och hur lyckas vi med digitalisering i organisationer. Artificiell intelligens och algoritmer RISE Research Institutes of Sweden höll seminariet ”Schyssta algoritmer – människans bästa vän?”. Paneldebatten inleddes med en definition […]

läs mer