Bloggen

Morgondagens perspektiv

Att ha full insyn i hur forskningen kring organisationspsykologi och strategisk HR utvecklas är en förutsättning för oss på Assessio. Genom att kontinuerligt bevaka, beskriva och kommentera fältets utveckling skapar vi värde för er som kunder. Välkommen att ta del av morgondagens perspektiv inom strategisk HR, ledar- och organisationsforskning.

Personalekonomi vid rekrytering och urval. Del 6.

Skillnader mellan grupper I nyttoanalyser av urvalsmetoder baseras uträkningarna på skillnader i validitet mellan olika urvalsmetoderna. För att utvärdera effektiviteten av utbildningsinsatser eller utvecklingsprogram beräknas skillnaden på arbetsprestation mellan de som varit delaktiga och de som inte varit det. På så sätt får vi fram en skillnad i effekt, så kallad effektstorlek. Detta är skillnaden […]

läs mer

Personalekonomi vid rekrytering och urval. Del 5.

Vad är validitet? I urvalssammanhang vill man oftast välja ut de kandidater som man tror kommer att prestera bäst i arbetet. Man bör då använda sig en metod med så hög kapacitet som möjligt att förutsäga arbetsprestation (kriterium) för att skaffa sig ett säkert underlag att basera beslut på. Ett sätt att avgöra om en […]

läs mer

Personalekonomi vid rekrytering och urval. Del 4.

I förra inlägget i denna serie beskrevs den matematiska formeln för att beräkna skillnad i nytta: För att se om ett urvalsförfarande lönar sig i längden behöver formeln utökas med de kostnader som är associerade med olika urvalsalternativ. Således lägger vi till engångskostnader (K) och skillnaden i styckkostnader (k) före och efter det nya urvalsförfarandet […]

läs mer

Personalekonomi vid rekrytering och urval. Del 3.

I förra inlägget i denna serie om personalekonomiska aspekter pratade vi om Taylor och Russell-modellen och hur man kan beräkna fram en så kallad framgångskvot, baserat på urvalskvoten, baskvoten och validiteten. Svårigheter med denna modell är att den är dikotom, d.v.s. utgår från att man klarar jobbet eller inte. Dessutom är baskvoten (hur stor andel av […]

läs mer

Personalekonomi vid rekrytering och urval. Del 2.

Beräkning av nytta inom personalekonomi handlar om att hantera kvantitet, kvalitet och kostnad som vi tog upp i förra inlägget. Kvantitet har att göra med antalet sökande i relation till antalet platser för en tjänst (urvalskvot). Kvalitet handlar om urvalsmetoders kapacitet att förutsäga ett visst kriterium (validitet), som i detta fall handlar om arbetsprestation, samt […]

läs mer

Personlighetens betydelse för prestation, teamutveckling och affärsverksamhet

Måndagen den 27/3 anordnade Assessio ett frukostseminarium i Stockholm tillsammans med Darin Nei från Hogan Assessments. Darin arbetar som seniorkonsult i Hogans Globala team i USA. Där överser han testanvändningen i Europa, Mellanöstern och Afrika och arbetar i ett nära samarbete med internationella partners. Målet är att kunna erbjuda vetenskapligt baserade assessments och kvalitet över olika kulturer […]

läs mer

Talent management på djupet: del 2

I det andra avsnittet i vår serie förs ett unikt samtal om talent management i det svenska HR-landskapet. Patrik Birgander, Global HR Business Partner på Nordea, Fredrik Persson, HR Manager på ÅF Industry och Kajsa Asplund, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, djupdyker i talent management-arbetets praktiska vardag.

läs mer

Talent management på djupet: del 1

I det här avsnittet om talent management går vi till botten med konceptet, den senaste forskningen och de vanligaste fällorna. Med oss har vi psykologen Kajsa Asplund som forskar inom området på Handelshögskolan i Stockholm. Varmt välkommen till ett engagerat, insatt och djuplodande samtal kring ett av de mest centrala koncepten för den moderna HR-strategin.

läs mer

Personalekonomi vid rekrytering och urval. Del 1.

Personalekonomi vid rekrytering och urval handlar om att beräkna ekonomisk nytta utifrån rekryterings och urvalsmetoder och förväntad arbetsprestation. Tyvärr är det fortfarande få organisationer som tar ett helhetsgrepp på området. Det är få organisationer som skulle introducera nya försäljningskanaler eller köpa in ett affärssystem, utan att skärskåda flera olika lösningar och utvärdera alternativen utifrån tydliga, mätbara, datapunkter för att hitta den bästa ekonomiska nyttan. Men […]

läs mer

Omedvetna fördomar hindrar samarbete

Organisationer spenderar mer och mer resurser på att utveckla den fysiska arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om balansen mellan vertikal och horisontell belysning, luftkvalitet eller möjligheten att sitta avskilt i lunchrummet. Den här typen av förändringar kan användas för att skruva på arbetsmiljöns trivselkranar, så att flödet passar alla medarbetare lika bra. Men det kan också handla om att man vill […]

läs mer