Bloggen

Att skapa framgångsrika organisationer

Hur etableras en organisationskultur som skapar tillväxt? Att rekrytera in rätt kompetens i organisationen och utveckla dess medarbetare och ledare mot strategin är framgångsfaktorer. Här delges trender och forskning om hur man skapar inkluderande organisationer med ökad mångfald för att säkra rätt kompetens som driver tillväxt.

Trender för framtidens organisationer

Kandidatbrist. Snabbföränderliga organisationer. Kompetensglapp. Hållbar tillväxt. Ökad global konkurrens. Effektivisering. Automatisering. Digitalisering. Det här utmaningarna står de allra flesta organisationerna inför på olika sätt. Det ställs högre krav på organisationer och dess medarbetare idag att ligga i framkant och positionera sig för att behålla sin plats på marknaden. Joanna Hummel som är VD på Lyko, […]

läs mer

Almedalenrapport: Torsdag 5 juli

Kairos Future höll en dragning på temat ”Ledarskap 2030 – att leda på kanten till kaos”. Seminariet utgick från resultaten av en undersökning där de frågat 460 ledare i olika branscher om morgondagens framgångsrika ledarskap. Fokuset var på systemnivå, snarare än individuella egenskaper hos ledaren. Resultaten visade att ledare behöver etablera en kultur och hitta arbetsmetoder som stödjer: […]

läs mer

Almedalenrapport: Onsdag 4 juli

Seminarierna under onsdagen fokuserade på hur organisationer ska göra för att lyckas med digitaliseringen och arbeta mer algoritmbaserat. Sveriges Psykologförbund och Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer arrangerade ett seminarium på temat ”Mänskliga faktorn – den viktigaste resursen och största risken i framtidens arbetsliv?”. Vår omvärld är i ständig och allt snabbare förändring. Nya krav ställs på […]

läs mer

Assessio i Almedalen: Matchningsalgoritmer tar över

Till seminariet hade vi bjudit in personer med ett särskilt intresse och insikter i ämnet. Ämnen som diskuterades var: Vilken betydelse kan nya rekryteringstekniker – Algoritmer och AI – få för svensk arbetsmarknad? Vad måste göras för att de ska få snabbare genomslag? Hur väl står sig den svenska arbetsmarknaden i konkurrensen? Samtalet kom att handla om […]

läs mer

Almedalenrapport: Tisdag 3 juli – AI och digitalisering

Dagens fokus var på hur tekniken kan hjälpa oss människor att fatta bättre beslut. Seminariernas tema var artificiell intelligens (AI), hur algoritmer kan förenkla för oss människor och hur lyckas vi med digitalisering i organisationer. Artificiell intelligens och algoritmer RISE Research Institutes of Sweden höll seminariet ”Schyssta algoritmer – människans bästa vän?”. Paneldebatten inleddes med en definition […]

läs mer

Almedalsveckan 2018 har dragit igång

Under den sk Almedalsveckan i Visby kan Du följa Assessio här på vår blogg och i sociala media. (foto: Region Gotland/Tove Turesson) Vi kommer att hålla Dig uppdaterad om vad som händer utifrån de perspektiv som vi tycker är särskilt spännande. Detta kan sammanfattas till en övergripande frågeställning: Hur skapar vi förutsättningar för ett rättvisare arbetsliv […]

läs mer

Innovation och vår omvärld

Hur möter vi framtidens behov? Den digitala revolutionen ritar om kartan. I bransch efter bransch sker stora förändringar när nya affärsmodeller och ny teknik vinner mark. Det skapar fantastiska möjligheter för alla företag, leder till nya arbetssätt och öppnar upp för nytt ledarskap. Hur kommer utvecklingen påverka arbetsmarknaden? Vilka kompetenser behöver vi framöver och hur […]

läs mer

Hur ökar vi engagemang i organisationer?

Varför bry sig om engagemang?  En Gallup-undersökning från 2011–2012 visade att 73% av arbetare i Sverige uppfattar sig själva som oengagerade i sitt arbete, varav 12% ansåg sig vara ”aktivt” oengagerade. Detta innebär att medarbetare i hög grad är emotionellt avskärmade från deras arbete varav många rent utav är negativt inställda mot organisationen med risk […]

läs mer

Personlighetens betydelse i arbetet. Del 6.

Teamsammansättning och prestation Ett team avser två eller fler individer som samarbetar för att uppnå ett gemensamt mål. Att strukturera arbetsuppgifter i teamformat möjliggör för var och en av deltagarna kan bidra och komplettera med sina färdigheter, kunskaper och erfarenheter för att effektivisera arbetsprocessen och snabbare leverera resultat. Det finns en hel del forskning som […]

läs mer