Bloggen

Morgondagens perspektiv

Att ha full insyn i hur forskningen kring organisationspsykologi och strategisk HR utvecklas är en förutsättning för oss på Assessio. Genom att kontinuerligt bevaka, beskriva och kommentera fältets utveckling skapar vi värde för er som kunder. Välkommen att ta del av morgondagens perspektiv inom strategisk HR, ledar- och organisationsforskning.

Talent management på djupet: del 2

I det andra avsnittet i vår serie förs ett unikt samtal om talent management i det svenska HR-landskapet. Patrik Birgander, Global HR Business Partner på Nordea, Fredrik Persson, HR Manager på ÅF Industry och Kajsa Asplund, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, djupdyker i talent management-arbetets praktiska vardag.

läs mer

Talent management på djupet: del 1

I det här avsnittet om talent management går vi till botten med konceptet, den senaste forskningen och de vanligaste fällorna. Med oss har vi psykologen Kajsa Asplund som forskar inom området på Handelshögskolan i Stockholm. Varmt välkommen till ett engagerat, insatt och djuplodande samtal kring ett av de mest centrala koncepten för den moderna HR-strategin.

läs mer

Personalekonomi vid rekrytering och urval. Del 1.

Personalekonomi vid rekrytering och urval handlar om att beräkna ekonomisk nytta utifrån rekryterings och urvalsmetoder och förväntad arbetsprestation. Tyvärr är det fortfarande få organisationer som tar ett helhetsgrepp på området. Det är få organisationer som skulle introducera nya försäljningskanaler eller köpa in ett affärssystem, utan att skärskåda flera olika lösningar och utvärdera alternativen utifrån tydliga, mätbara, datapunkter för att hitta den bästa ekonomiska nyttan. Men […]

läs mer

Omedvetna fördomar hindrar samarbete

Organisationer spenderar mer och mer resurser på att utveckla den fysiska arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om balansen mellan vertikal och horisontell belysning, luftkvalitet eller möjligheten att sitta avskilt i lunchrummet. Den här typen av förändringar kan användas för att skruva på arbetsmiljöns trivselkranar, så att flödet passar alla medarbetare lika bra. Men det kan också handla om att man vill […]

läs mer

Varför misslyckas styrelser med vd-succession?

Figuren ovan visar det totala årliga värdet av börshandlade bolag i världen under de senaste 40 åren. 2015 var det 62 biljoner dollar. Om man skulle spendera 10 miljoner kronor om dagen skulle det ta 147 945 år innan pengarna börjar ta slut. Alternativt kan man köpa 180 miljoner enrummare i Stockholms innerstad á 3 miljoner kronor. Börsen och börshandlade bolag påverkar oss alla […]

läs mer

Använd nyckeltal för att öka inflytande

I Deloittes 2015 Global Human Capital Trends står det: “HR organizations and HR skills are not keeping up with business needs”. Deras budskap till HR-funktioner världen över är att man måste justera sina kunskaper och förmågor så att de är mer i linje med verksamhetens övergripande affärsmål. Även resultaten från året innan tyder på att behovet är stort: Färre än 8 […]

läs mer

1 HR-trend som alla behöver

Google hade en hård start. Man började livet som en uppstickare i skuggan av sökjätten Altavista. Google var inte ens en ”godkänd sökmotortjänst” i grundskolan. Altavista skulle vara första, andra, och tredjehandsvalet om en sökmotor skulle användas. Möjligen kunde Yahoo vara okej som en sista utväg. Men absolut inte Google. Några år senare hade Google växt till sig och blivit rebellisk […]

läs mer

Mångfald nu ett måste för framgång

  Varför ska man arbeta med mångfald? Det snabba svaret är att ett välutvecklat mångfaldsarbete är den enskilt viktigaste faktorn när det kommer till att särskilja utmärkta verksamheter från genomsnittspresterarna. Det är dags att verksamheter börjar ta in den väl underbyggda empiri som ligger till grund för att mångfald är lönsamt. Inte som en CSR-fråga, inte som ”något man ska jobba mot”, […]

läs mer

Organisationsförändring med OBM: Del 1

Organisationsförändring är viktigt och alla organisationer kan förbättras. De flesta goda företagsledare är nog överens om att det är en viktig utgångspunkt för en verksamhet som vill överleva långsiktigt. Det svåra är snarare att avgöra vilken förbättringsmöjlighet som är viktigast att förverkliga. Att fastna i att försöka utveckla allt i verksamheten samtidigt leder oftast bara […]

läs mer

Ledare måste fatta bra beslut

God förmåga att fatta beslut är en kritisk egenskap hos ledare. Även om det finns olika beslutsfattarstilar bland ledare, finns det också mer generella tips, som är baserade på forskning och som alla ledare kan använda för att förbättra sitt beslutsfattande. Bruce Posner skriver i MIT Sloan Management Review om sex forskningsbaserade tips som ledare kan använda för […]

läs mer